Kostnader & avgifter bygga, bo, miljö

Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och taxor för bygga, bo och miljö.

Mer information inom området

  1. Grön sopbil.

    Avfallet som hämtas i Ekerö kommun återvinns och s...

  2. Blå slamsugningsbil

    Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning ...

  3. Brygga.

    Här hittar du våra avgifter för tillstånd och till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?