Kostnader & avgifter bygga, bo, miljö

Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och taxor för bygga, bo och miljö.

Mer information inom området

  1. Grön sopbil.

    Avfallet som hämtas i Ekerö kommun återvinns och s...

  2. Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

    Här kan du läsa mer om Skå återvinningscentral, om...

  3. Blå slamsugningsbil

    Här kan du läsa mer om vad som gäller för tömning ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?