Förhandsbesked

Om det inte finns någon detaljplan där du planerar att bygga ett nytt bostadshus så rekommenderar vi att du ansöker om förhandsbesked.

Du behöver inte ansöka om förhandsbesked om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Då finns det tydliga regler för hur du får bygga.

När ska jag ansöka om förhandsbesked?

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område så rekommenderar vi alltid att du först ansöker om förhandsbesked. I Ekerökartan kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Detaljplaner direkt i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det redan finns en huvudbyggnad och du vill göra en tillbyggnad så kan du söka bygglov direkt.

Fördelen med att söka förhandsbesked är att du inte behöver ta fram dyra handlingar i onödan. Det räcker med en enkel karta med föreslagen byggnad och tomtgräns inritad och att du fyller i en ansökan.

Ibland kan vi behöva fler utredningar, det kan till exempel gälla avlopp. Du behöver inte själv fråga dina grannar, det sköter kommunen.

Om du vill bygga inom strandskyddsområde så rekommenderar vi att du först ansöker om dispens (undantag) från strandskydd.

Så ansöker du om förhandsbesked

När du ska ansöka om förhandsbesked behöver du skicka in:

  • en karta eller ett flygfoto, skala 1:10 000, där du har markerat platsen du vill bygga på. Du kan använda Lantmäteriets e-tjänst kartutskrift för att ta fram en karta.
  • en situationsplan med önskad plats och husplacering inritad, skala 1:2000
  • ifylld blankett för ansökan eller ansökan via e-tjänsten.

Beställ karta på Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om förhandsbesked via vår e-tjänst, med e-post till bygglovsenheten@ekero.se eller skicka in den med vanlig post.

Vår handläggning av ett förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked så undersöker vi om det är en lämplig plats för det du vill bygga. Vi använder kommunens översiktsplan som riktlinje för ny bebyggelse. I vissa fall kan vi bedöma att området behöver en detaljplan innan vi kan godkänna mer bebyggelse på platsen.

Om vi fattar ett positivt beslut så innebär det att platsen kan bebyggas. Men först behöver du ansöka om och få bygglov. Allt som rör byggnadens storlek, utseende och exakt placering bedöms i ansökan om bygglov.

Ett positivt beslut innebär ofta att en tomtplats för den nya byggnaden kan styckas av, men det är Lantmäteriet som tar beslutet.

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år så du måste ansöka om bygglov inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft (blev giltigt).

Hur snabbt kan jag få mitt förhandsbesked?

Vi handlägger alltid förhandsbesked så snabbt vi kan och meddelar vårt beslut inom tio veckor från det att din ansökan är komplett. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet så kan vi förlänga tiden en gång med högst tio veckor till. Som mest totalt 20 veckor.

Handläggningstiden varierar och ofta kan vi behöva skicka remisser till andra myndigheter, därför kan det ta längre tid än till exempel bygglov.

Ansökan är komplett efter att remissinstanserna har svarat.

I de allra flesta fall behöver beslutet fattas av byggnadsnämnden. De träffas tio gånger per år.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Här hittar du information om vanliga byggprojekt s...

  2. Om du vill riva något så finns det olika regler fö...

  3. Strandskydd är till för att ge alla människor till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?