Förhandsbesked

Om det inte finns någon detaljplan där du planerar att bygga ett nytt bostadshus så rekommenderar vi att du ansöker om förhandsbesked.

Däremot behöver du inte ansöka om förhandsbesked om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Då finns det tydliga regler för hur du får bygga.

När ska jag ansöka om förhandsbesked?

Om din fastighet inte omfattas av någon detaljplan så rekommenderar vi alltid att du ansöker om förhandsbesked innan du söker bygglov. Men om det redan finns ett hus på tomten och du vill göra en tillbyggnad så kan du söka bygglov direkt.

I Ekerökartan kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Detaljplaner direkt i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördelen med att söka förhandsbesked är att du inte behöver ta fram dyra handlingar i onödan.

Ibland kan vi behöva fler utredningar, det kan till exempel gälla avlopp. Du behöver inte själv fråga dina grannar, det sköter kommunen.

Om du vill bygga inom strandskyddsområde så rekommenderar vi att du först ansöker om dispens (undantag) från strandskydd.

Så ansöker du om förhandsbesked

När du ska ansöka om förhandsbesked behöver du skicka in:

 • en karta eller ett flygfoto, skala 1:10 000, där du har markerat platsen du vill bygga på. Du kan använda Lantmäteriets e-tjänst kartutskrift för att ta fram en karta.
 • en situationsplan (en karta) med önskad plats och husplacering inritad, skala 1:2000
 • ifylld blankett för ansökan eller ansökan via e-tjänsten.

Beställ karta på Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om förhandsbesked via vår e-tjänst, med e-post till bygglovsenheten@ekero.se eller skicka in den med vanlig post.

Vår handläggning av ett förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked så undersöker vi om det är en lämplig plats för det du vill bygga. Vi använder kommunens översiktsplan som riktlinje för ny bebyggelse. I vissa fall kan vi bedöma att området behöver en detaljplan innan vi kan godkänna mer bebyggelse på platsen.

Om vi fattar ett positivt beslut så innebär det att platsen kan bebyggas. Men först behöver du ansöka om och få bygglov. Allt som rör byggnadens storlek, utseende och exakt placering bedöms i ansökan om bygglov.

Ett positivt beslut innebär ofta att en tomtplats för den nya byggnaden kan styckas av, men det är Lantmäteriet som tar beslutet.

Ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år så du måste ansöka om bygglov inom två år från dagen då beslutet vann laga kraft (blev giltigt).

Hur snabbt kan jag få mitt förhandsbesked?

Du kan inte få förhandsbesked på ett förhandsbesked.

Vi vet att det ibland känns akut att få ett förhandsbesked. Det kanske gäller en budgivning på en obebyggd tomt där det är avgörande för dig att veta om det går att få bygglov på tomten. Det är i så fall en fråga som du ska ta upp med mäklaren och se om ni kan komma överens om ett lämpligt upplägg.

Vi handlägger alltid förhandsbesked så snabbt vi kan och meddelar vårt beslut inom tio veckor från det att din ansökan är komplett. Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet så kan vi förlänga tiden en gång med högst tio veckor till. Som mest totalt 20 veckor.

Handläggningstiden varierar och ofta kan vi behöva skicka remisser till andra myndigheter, därför kan det ta längre tid än till exempel bygglov.

Ansökan är komplett efter att remissinstanserna har svarat.

I de allra flesta fall behöver beslutet fattas av byggnadsnämnden. De träffas tio gånger per år.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Leksakstraktor i en sandlåda.

  Här finns information om vanliga byggprojekt som a...

 2. Barn som bygger med lego.

  När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

 3. Brygga.

  Om du vill riva något så finns det olika regler fö...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?