Buller

Person som sover.

Buller är alla former av oönskat ljud. Buller kan framkalla stress, huvudvärk, sömnsvårigheter och problem att koncentrera sig.

Buller i ditt bostadsområde

Om du blir störd av buller i ditt bostadsområde ska du i första hand kontakta den som stör. Om du, trots kontakt med den som stör, inte lyckats lösa problemet kan du vända dig till miljöenheten för att få hjälp.

Buller från trafik

Om du störs av buller från trafiken så kan väghållaren (den som är ansvarig för vägen) bli skyldig att minska bullret. Du ska vända dig till väghållaren för att anmäla klagomål.

Här kan du se vem som är väghållare (den som ansvarar för vägen).

Buller från byggen

Om det gäller buller från byggen så ska du i första hand kontakta den som är ansvarig för byggprojektet. Det finns regler som styr när och hur mycket buller som får förekomma.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte lyckas lösa problemet på egen hand så kan du göra en anmälan till miljöenheten.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Brygga.

    Om du installerar en värmepump får du ner energiko...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?