Flygbild över Ekerö centrum.

Kart- och mättjänster

Hos vår kart- och mätenhet kan du beställa kartor och olika mättjänster.

Ekerö kommun använder sedan år 2016 det nationella höjdsystemet RH2000.

Välj karta

En baskarta är en digital karta som visar byggnader, fastighetsgränser och höjdkurvor.

Baskartan täcker kommunens tätorter. Om det finns en baskarta över din fastighet kan det räcka med ett utdrag från baskartan vid mycket enkla bygglov eller attefallsärenden.

Beställ baskarta Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartan är den karta som du använder när du ska göra en situationsplan. En situationsplan behövs när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

I nybyggnadskartan kan du till exempel se befintliga byggnader, gränser, höjdkurvor, luftledningar och anslutningar för vatten- och avlopp. Du ser också bestämmelser för detaljplanen.

Kartan är i skala 1:500 och kan du kan få den som PDF eller DWG-fil.

Det kan ta upp till åtta veckor att ta fram en nybyggnadskarta, därför är det bra att göra beställningen i god tid. Kontakta oss om du är osäker på vilken karta som du behöver beställa.

Det finns tre olika typer av nybyggnadskarta:

  1. Nybyggnadskarta A. Vår fullständiga karta, den behöver du om du ska bygga en helt ny byggnad.
  2. Nybyggnadskarta B. Om din tomt är backig så kan du behöva Nybyggnadskarta B även för mindre byggnadsåtgärder som komplementbyggnader, tillbyggnader eller attefallsåtgärder.
  3. Nybyggnadskarta C. Om du planerar en mindre byggnadsåtgärd eller en gränsnära åtgärd kan en nybyggnadskarta C vara den som passar bäst.

Beställ Nybyggnadskarta A Pdf, 546.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ Nybyggnadskarta B Pdf, 578.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställ Nybyggnadskarta C Pdf, 576.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Här hittar du information om de mättjänster som du kan beställa hos oss.

Utstakning

I ditt startbesked står det om det om du behöver utstakning för ditt bygge.

Du kan få två olika typer av utstakning:

  1. Grovutsättning: Det betyder att en grov utsättning med träkäppar på marken görs innan markarbeten som till exempel sprängning, schaktning eller markutfyllnad.
  2. Finutstakning: Då görs en noggrann markering av byggnadens läge före schaktning och innan gjutning av grunden.

Beställ utstakning Pdf, 500.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att du kontrollerar att byggnaden kommer att hamna på rätt ställe enligt bygglovet. Kontrollen gör du när formen för grunden är byggd, men innan gjutningen.

Lägesprotokollet ska sedan överlämnas sedan till bygglovsenheten för att säkerställa att allt stämmer med bygglovet. Om din bygglovshandläggare ger klartecken så kan du gjuta grunden.

Beställ lägeskontroll Pdf, 499.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Gränsutsättning

Du som äger fastigheten ansvarar för att gränsmarkeringar inte blir förstörd. Nya gränsmarkeringar beställer du hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du tillfälligt vill markera gränsen med träpinnar för att till exempel plantera en häck, så kan vi hjälpa till om det finns registrerade koordinater i systemet.

Beställ en gränsutsättning Pdf, 500.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Övriga mättjänster

Vi kan hjälpa till med andra tjänster som till exempel transformation, det vill säga ändring av koordinatsystem.

Beställ övriga mättjänster Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Annan utförare?

Om du vill vända dig till någon annan än kommunens mätteknikern så behöver den personen först ansöka om behörighet för det.

Blankett för bedömning av mätningsteknisk färdighet Pdf, 115.2 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Här kan du läsa mer om din fastighet, om kartor, t...

  2. Här har vi samlat våra olika kartor, besökskarta, ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?