Kart- och mättjänster

Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

Här kan du beställa kartor och olika mättjänster.

Ekerö kommun använder sedan år 2016 det nationella höjdsystemet RH2000.

Välj karta

En baskarta är en digital karta som visar byggnader, fastighetsgränser och höjdkurvor.

Baskarta för bygglov

Baskartan täcker kommunens tätorter. Om det finns en baskarta över din fastighet kan det räcka med ett utdrag från baskartan vid mycket enkla bygglov eller attefallsärenden. Men då krävs att kvaliteten på fastighetsgränsen är god eller att du håller ett stort avstånd från tomtgränsen med ditt byggprojekt. Om du ska bygga till en byggnad måste byggnaden vara inmätt av en godkänd mätningsingenjör.

Beställ baskarta för bygglov (blankett) Pdf, 460.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Baskarta för projektering

Om du istället behöver ett utdrag ur vår baskarta över ett större område för till exempel en projektering (grovplanering av ett byggprojekt av det större slaget) så använd blanketten nedan.

Beställ baskarta för projektering Pdf, 201.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartan är den karta som du använder när du ska göra en situationsplan. En situationsplan behövs när du ska ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

I nybyggnadskartan kan du till exempel se befintliga byggnader, gränser, höjdkurvor, luftledningar och anslutningar för vatten- och avlopp. Du ser också bestämmelser för detaljplanen.

Kartan är i skala 1:500 och kan du kan få den som PDF eller DWG-fil.

Det kan ta upp till åtta veckor att ta fram en nybyggnadskarta, därför är det bra att göra beställningen i god tid.

Annan utförare?

Om du vill vända dig till någon annan än kommunens mättekniker så behöver den personen först ansöka om behörighet för det.

Blankett för bedömning av mätningsteknisk färdighet Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utstakning

I ditt startbesked står det om det om du behöver utstakning för ditt bygge.

Du kan få två olika typer av utstakning:

  1. Grovutsättning: Det betyder att en grov utsättning med träkäppar på marken görs innan markarbeten som till exempel sprängning, schaktning eller markutfyllnad.
  2. Finutstakning: Då görs en noggrann markering av byggnadens läge före schaktning och innan gjutning av grunden.

Beställ utstakning Pdf, 368.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att du kontrollerar att byggnaden kommer att hamna på rätt ställe enligt bygglovet. Kontrollen gör du när formen för grunden är byggd, men innan gjutningen.

Lägesprotokollet ska sedan överlämnas sedan till bygglovsenheten för att säkerställa att allt stämmer med bygglovet. Om din bygglovshandläggare ger klartecken så kan du gjuta grunden.

Beställ lägeskontroll Pdf, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gränsutsättning

Du som äger fastigheten ansvarar för att gränsmarkeringar inte blir förstörd. Nya gränsmarkeringar beställer du hos Lantmäteriet.

LantmäterietLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du tillfälligt vill markera gränsen med träpinnar för att till exempel plantera en häck, så kan vi hjälpa till om det finns registrerade koordinater i systemet.

Beställ en gränsutsättning Pdf, 206 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga mättjänster

Vi kan hjälpa till med andra tjänster som till exempel transformation, det vill säga ändring av koordinatsystem.

Beställ övriga mättjänster Pdf, 206 kB, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Ekerökartan som visar Ekerö centrum

    Här har vi samlat våra olika kartor, besökskarta, ...

  2. Flygbild över Närlunda, Ekerö.

    Här kan du läsa mer om din fastighet, om kartor, t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?