Eget dricksvatten - om du har egen brunn

Om du har eget avlopp har du för det mesta även eget dricksvatten. Om du har enskild brunn så ansvarar du själv för vattnets kvalitet och för att hålla brunnen i bra skick.

Hur ofta ska jag ta prov på dricksvattnet?

Om du har en egen brunn så är det viktigt att ta prover på vattnet. Det räcker inte att lukta och smaka för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsägare kontrollerar vattnet minst vart tredje år. Du ska alltid kontrollera vattenkvaliteten om du anlagt en ny brunn. Kontrollera efter att ha använt brunnen en månad. Både kvaliteten och tillgången på vattnet kan förändras med tiden.

Om fler än två fastigheter är anslutna till samma brunn så är det bra att testa vattnet minst en gång per år. Var extra noggrann om det är små barn som dricker av vattnet eftersom de kan vara mer känsliga för vissa ämnen.

Hur tar jag prov på mitt dricksvatten?

Du kan välja vilka du vill anlita för att ta prover på ditt dricksvatten. Enklast och i många fall billigast är att välja ett laboratorium som säljer vattenanalyser på sin hemsida.

På Swedac kan du hitta olika laboratorium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att du fått provsvaret bör du skicka en kopia på det till kommunens miljöenhet. Skicka till: miljoenheten@ekero.se

 • Om provsvaret visar att vattnet är tjänligt med anmärkning så skickar vi ut mer information om vad det innebär till den berörda brunnsägaren.
 • Skulle vattnet visa sig vara otjänligt skickar vi även ut information till närliggande grannar i området med en rekommendation om att även de ska provta sitt dricksvatten.

Vad är bra dricksvatten?

Egen brunn på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland behöver du göra en anmälan

Livsmedelsverkets regler om dricksvattenanläggning gäller för stora brunnar. Den typen av anläggningar ska vara registrerade hos kommunens miljöenhet.

Du behöver anmäla din brunn om:

 • fler än 50 personer är anslutna till brunnen
 • om 10 m³ vatten, eller mer, produceras per dag
 • vattnet ska användas av livsmedelsverksamhet som café, restaurang eller förskola.

Du som levererar vattnet ansvarar för att skicka in en anmäla om registrering (länk e-tjänst) till miljönämnden. Du ska även ta fram ett kontrollprogram för provtagning, genomföra provtagningen och skicka analyssvarskopior till miljönämnden.

Bra att registrera din brunn!

Du som har egen brunn kan registrera brunnen i Brunnsarkivet. Det är ett nationellt register som sköts av Sveriges geologiska undersökning, SGU. Du kan rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Varför ska jag registrera min brunn?

Registret ger andra, som myndigheter, kommuner och konsulter, möjlighet att ta hänsyn till eller skydda din brunn om:

 • andra vill borra efter vatten eller bergvärme i området
 • en miljöolycka inträffar i området
 • vi ska ta fram detaljplaner, översiktsplaner eller planerar andra förändringar som kan påverka din brunn.

När du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och mängd, så hjälper du oss att få bättre kunskap om tillgång och kvalitén på grundvattnet i kommunen.

Det ger oss också ett bra underlag för planering av utbyggnaden av vatten och avlopp (VA).

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Barn som dricker vatten.

  Vi har bra kvalitet på vattnet i vår kommun. Här h...

 2. Avloppsrör.

  Roslagsvatten ansvarar för Ekerö kommuns vatten oc...