Nedskräpning och klotter

Ett barn plockar upp skräp från marken.

Vi är stolta över vår vackra kommun och om vi alla hjälps åt så kan vi hålla den ren och trevlig!

Vi hjälps åt!

Varje år ordnar stiftelsen Håll Sverige Rent skräpplockardagar tillsammans med skolor, föreningar och privatpersoner. Det är ett bra sätt att engagera sig för att se till att vi har en fin miljö och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Skräpplockardagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla fastighetsägare ansvarar för att hålla rent på sin fastighet. Det gäller både skräp och klotter. Om du upptäcker klotter på kommunens fastigheter blir vi glada om du vill anmäla det till oss.

Kontakta kommunen via mejl eller telefon om du vill anmäla nedskräpning.

Kommunens mark ska i princip kunna användas av alla. Om marken används för uppställning av privata tillhörigheter kan det uppfattas som privat mark och att den inte är till för allmänheten. Därför är det inte tillåtet att på kommunens mark exempelvis:

  • sätta upp stängsel eller hägnader
  • anlägga kompost eller slänga trädgårdsavfall
  • anlägga gräsmattor, häckar eller planteringar
  • anlägga markbeläggningar som gatsten och grus
  • lägga upp exempelvis ved, jord och grus
  • förvara båtar, bilar och husvagnar
  • uppföra byggnader som skjul och lekstugor
  • anordna lekutrustning som sandlådor, gungställningar och studsmattor.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den. Om du är osäker på var gränsen går kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet hos Lantmäteriet. De kan även svara på andra frågor kring din fastighet.

Besök Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också hitta information om tomtgränser på flera webbaserade karttjänster som till exempel Hitta.se eller Eniro.se, men tänk på att gränserna där inte är exakta och inte heller är juridiskt bindande.

Om du använder mark som inte är din

Visar det sig att du utan tillstånd använder kommunens mark kommer vi be dig att ta bort dessa olovliga anläggningar snarast och återställa marken i ursprungligt skick. Följer du inte uppmaningen kan kommunen ta till rättsliga åtgärder.

Om fordon (exempelvis bilar, släpkärror, husvagnar) ställs upp på kommunens mark utan tillstånd kan vi dela ut kontrollavgifter på plats eller ge ägaren parkeringsböter och så småningom flytta fordonet.

Om båtar ställs upp på kommunens mark utan tillstånd sätter kommunen upp en anmodan på om att flytta båten. Om du inte har flyttat den inom en månad fraktas båten till en uppställningsplats på land för förvaring och anmäls till polisen som hittegods. Båten förvaras i tre månader och skrotas sedan.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva använda kommunens mark utanför din fastighetsgräns, till exempel i samband med en byggnation eller liknande, kan du ansöka om ett tillfälligt tillstånd hos Polisens tillståndsenhet. För att vara säker på att du ska få ditt tillstånd ska du kontakta oss för en överenskommelse innan du gör din ansökan.

Kontakta oss via e-post: markochexploateringsenheten@ekero.se

När du träffat en överenskommelse med oss kan du ansöka om ett tillstånd hos Polisen.

Ansök om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?