Avgifter vatten, avlopp & hushållsavfall

Soppåse på gata.

Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som gäller för sophämtning, avfall, slam, vatten och avlopp.

Avgifter

Vad ingår i avgiften för vatten & avlopp?

Vatten och avlopp betalas med avgifter och inte med skatt. Du som fastighetsägare i kommunen betalar därför en avgift för vatten och avlopp.

Brukningsavgift för drift och underhåll av vatten och avlopp

Avgiften ska täcka kostnader för drift, underhåll och utveckling av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA).

Avgiften innehåller två fasta delar och en rörlig

Du betalar en fast avgift för:

 • det abonnemang du har (vatten, spillvatten och dagvatten)
 • lägenhetsavgift (bostadsavgift). En vanlig villa eller lägenhet är i regel en lägenhetsavgift.

Du betalar en rörlig avgift för:

 • hur mycket vatten du använder.

Anläggningsavgift - för att ansluta dig

Om du ska ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, så betalar du en anläggningsavgift och efter det en årlig avgift.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att bygga ut de lokala vatten- och avloppsledningarna. Avgiften ska vara betald innan du kan ansluta din fastighet.

Avgiften bestäms av:

 • antal vattentjänster eller ledningar som fastigheten har tillgång till (vatten-, spillvatten- och dagvattenledning)
 • storlek på tomt
 • antal lägenhetsavgifter (bostadsavgift). En vanlig villa eller lägenhet är en lägenhetsavgift, ett flerfamiljshus är flera.

Det finns annat som kan påverka avgiften, till exempel om fastigheten är avstyckad eller om du behöver anlägga en ny förbindelsepunkt (FP). Förbindelsepunkten är den plats där huvudledningen i gatan ligger och där fastighetens ledning ska kopplas på.

Avgift för hushållsavfall

Avgiften för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

 1. Grundavgiften beror på om du har sommar- eller helårsabonnemang. I grundavgiften ingår en miljöbox för farligt avfall och gröna påsar där du kan lägga ditt matavfall.
 2. Den rörliga avgiften beror på hur stort sopkärl du har och hur ofta det töms.

Om du sorterar förpackningar, farligt avfall, grovavfall och annat så minskar du mängden sopor.

Sortera mera!

Frågor?

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Grön sopbil.

  Avfallet som hämtas i Ekerö kommun återvinns och s...

 2. Matrester som bildar ordet "sortera".

  I Ekerö kommun har vi Gröna påsen för matavfall. O...

 3. Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

  Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?