En röd hink med lock står i gräset.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt för både människor och miljö. Här hittar du information om Miljöboxen och hur hushållen ska hantera sitt farliga avfall. Här finns också information om reglerna för hur företag ska hantera sitt farligt avfall.

Miljöboxen - för hushållens farliga avfall

Farligt avfall är till exempel det som är:

 • giftigt
 • explosivt
 • eller brandfarligt.

Många produkter som räknas som farligt avfall är märkta med en varningssymbol, så kallat faropiktogram.

Även små mängder farligt avfall kan göra stor skada om du sorterar fel. Därför är det viktigt att du inte blandar ditt farliga avfall med hushållsavfallet.

Häll aldrig farligt avfall i avloppet!

Privata hushåll kan lägga sitt farliga avfall i den röda hinken, Miljöboxen, som ingår i sopabonnemanget. Du kan också lämna avfallet på Skå återvinningscentral.

I broschyren Farligt avfall och elavfall kan du läsa mer om vad du kan lämna i Miljöboxen.

Farligt avfall och elavfall Pdf, 3.3 MB.

När din Miljöbox börjar bli full så kan du kontakta Roslagsvatten för tömning.

Asbest, eternit och förorenad jord räknas som farligt men får inte lämnas på Skå återvinningscentral. Mot en kostnad kan du lämna det hos Ragn-Sells.

Gas- och gasolflaskor

Det finns gas- och gasolflaskor av olika slag. Om du ska byta ut flaskor så ska du i första hand kontakta återförsäljaren för just det fabrikatet. Återförsäljare tar emot de flesta typer av flaskor utan avgift, förutom engångsbehållare (de som inte kan återanvändas).

Skå återvinningscentral tar emot engångsbehållare, t.ex. Primus-behållare till campingkök.

Farligt avfall - för företag och verksamheter

Som företagare har du en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. När du lämnar över eller transporterar farligt avfall så ska du anteckna och rapportera det. Farligt avfall kan till exempel vara:

 • lysrör och lampor
 • batterier och bilbatterier
 • elektronik
 • olika kemikalier
 • varor som är brandfarliga, frätande eller giftiga
 • tryckimpregnerat trä.

Nytt krav från den 1 november 2020

Sedan 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall dessutom rapportera in sina antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera?

Till exempel skolor, äldreboenden, restauranger, frisersalonger, biltvätt med mera. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda. Det gäller för alla yrkesmässiga verksamheter:

 • där farligt avfall uppstår
 • som transporterar farligt avfall
 • som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • som mäklar eller handlar med farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall.

Mer information om detta och hur du rapporterar finns på Naturvårdsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kundtjänst Roslagsvattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

 1. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

 2. Här kan du läsa mer om vad du kan lämna in på åter...

 3. Det finns ett stort intresse för att leva mer håll...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?