Redogörelse för tillgänglighet

Här beskriver vi hur kommunens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Här kan du också se vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan lösa problemen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upplever tillgänglighetsproblem så kan du skicka e-post till redaktionen@ekero.se.


Du kan också skicka e-post eller ringa vårt kontaktcenter om du har frågor.


Kontakta kommunen

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla att ta del av den offentliga servicen.

För att kontinuerligt kontrollera och förbättra tillgängligheten på webbplatsen så samarbetar vi med Funka.

Våra webbplatser är:

 • etjanster.ekero.se, byggaochbo.ekero.se och e-tjänster för förskola & skola
 • bibliotek.ekero.se
 • medborgare.ekero.se
 • upplevekero.se

Du kan läsa mer om underwebbplatserna längre ner.

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen ekero.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här listar vi brister i tillgänglighet.

Kartor

Kartor som inte är avsedda för navigering är inte tillgängliga.

PDF-dokument

Ekerö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa PDF-dokument är inte tillgängliga eller bara delvis tillgängliga. Det gäller främst dokument som innehåller tabeller. Läs mer om hur vi ska åtgärda bristerna längre ner.

Rubrikordning

I viss nyhetslistning har vi fel ordning på rubriker. Vi arbetar för att rätta detta under 2023.

Texter för knappar

Vi har problem med textalternativ för vissa av våra knappar. Vi arbetar för att rätta detta under 2023.

Sökfunktionen

Problem för vissa skärmläsare att bläddra i söklistningar. Arbete pågår med att rätta till detta och vi räknar med att vara klara under 2023.

E-tjänster

Det finns flera e-tjänster och system som inte är fullt tillgängliga när det till exempel gäller tillgänglig kod. Vi kan inte justera eller ändra själva i plattformarna och det kommer att ta lite längre tid att lösa genom nya upphandlingar och med hjälp av våra leverantörer.

E-tjanster.ekero.se

 • Spamlösningen (Captcha) har tillgänglighetsproblem.
 • En automatiskt genererad PDF från dessa e-tjänster är inte tillgänglig (e-tjänsten är tillgänglighetsanpassad).

Byggaochbo.ekero.se

 • E-tjänsterna är inte tillgänglighetsanpassade. Det går att ansöka med blankett. Vi arbetar för att rätta till detta under 2023.

E-tjänster för förskola & skola

 • E-tjänsterna är inte tillgänglighetsanpassade. Det går att ansöka med blankett. Leverantören arbetar för att förbättra tillgängligheten under 2023.

Bibliotekens webbplats bibliotek.ekero.se

De brister som fanns i bibliotekens webbplats är åtgärdade.

Bibliotekens tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarportalen medborgare.ekero.se

Det finns brister i portalen. Det gäller framför allt PDF-dokument som inte är tillgängliga och inte strukturerade på ett tillgängligt sätt.

Vad gör vi åt bristerna i tillgänglighet?

PDF-dokument

Vi har ett pågående arbete för att tillgänglighetsanpassa dokument löpande under 2023.

E-tjänster & andra underwebbplatser

E-tjänster kommer korrigeras med hjälp av våra leverantörer eller i kommande upphandlingar. Det pågår också arbete med att göra våra andra underwebbplatser tillgängliga.

Så testar vi tillgängligheten

För att hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet så använder vi analysverktyget SiteImprove och vårt webbverktyg SiteVision. Vi tar också hjälp av Funka, både för tillgänglighetsarbete med dokument och analys av webbplatsen för att upptäcka brister.

Tillsyn av lagen om digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta myndigheten.

På Diggs webbplats kan du också läsa mer om lagen.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här hittar du mer information om ekerö.se, om kako...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet och ...

 3. Flygbild över Ekerö centrum.

  När du bygger nytt eller till så måste du alltid s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?