Redogörelse för tillgänglighet

En cirkel med pennor i olika färger.

Här beskriver vi hur kommunens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Här kan du också se vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan lösa problemen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upplever tillgänglighetsproblem så kan du skicka e-post till redaktionen@ekero.se.


Du kan också skicka e-post eller ringa vårt kontaktcenter om du har frågor.


Kontakta kommunen

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla att ta del av den offentliga servicen.

För att kontinuerligt kontrollera och förbättra tillgängligheten på webbplatsen så samarbetar vi med Funka.

I webbplatsen ekero.se ingår också:

 • etjanster.ekero.se, byggaochbo.ekero.se och e-tjänster för förskola & skola
 • bibliotek.ekero.se
 • medborgare.ekero.se
 • upplevekero.se

Du kan läsa mer om underwebbplatserna längre ner.

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen ekero.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här listar vi brister i tillgänglighet.

Kartor

Kartor som inte är avsedda för navigering är inte tillgängliga. Vi har också ett pågående arbete med att lägga till textalternativ i html-koden på de ställen där vi visar kartor.

PDF-dokument

Ekerö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa PDF-dokument är inte tillgängliga eller bara delvis tillgängliga. Det gäller främst dokument som innehåller tabeller. Läs mer om hur vi ska åtgärda bristerna längre ner.

Rubrikordning

I vissa delar av webbplatsens innehåll har vi fel ordning på rubriker. Det gäller söklistning, kalenderlistning och nyhetslistning. Det påverkar läsordningen med hjälp av tjänsten "Lyssna" på ekero.se. Vi arbetar för att rätta detta under första halvan av 2022.

Bildtexter och texter för knappar

Våra små bildrutor för relaterad information kan inte plocka upp alt-texter, även om bildbeskrivningarna finns i systemet. Vi ska lösa problemet tidigt under 2022.

Vi har samma problem med textalternativ för vissa av våra knappar eller element som ska klickas på. Vi ska lösa problemet tidigt under 2022.

E-tjänster

Det finns flera e-tjänster och system som inte är fullt tillgängliga när det till exempel gäller tillgänglig kod. Vi kan inte justera eller ändra själva i plattformarna och det kommer att ta lite längre tid att lösa genom nya upphandlingar och med hjälp av våra leverantörer.

E-tjanster.ekero.se

 • Spamlösningen (Captcha) har tillgänglighetsproblem.
 • En automatiskt genererad PDF från dessa e-tjänster är inte tillgänglig (e-tjänsten är tillgänglighetsanpassad).

Byggaochbo.ekero.se

 • E-tjänsterna är inte tillgänglighetsanpassade. Det går att ansöka med blankett. Portalen ska tillgänglighetsanpassas eller byggas om under 2022.

E-tjänster för förskola & skola

 • E-tjänsterna är inte tillgänglighetsanpassade. Det går att ansöka med blankett. Portalen ska tillgänglighetsanpassas under 2022.

Bibliotekens webbplats bibliotek.ekero.se

De brister som fanns i bibliotekens webbplats är åtgärdade.

Bibliotekens tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medborgarportalen medborgare.ekero.se

Det finns brister i portalen som ska åtgärdas under första halvan av 2022. Det gäller framför allt PDF-dokument som inte är tillgängliga och inte strukturerade på ett tillgängligt sätt.

Vad gör vi åt bristerna i tillgänglighet?

PDF-dokument

Vi har ett pågående arbete för att tillgänglighetsanpassa dokument löpande och prioriterar under början av 2022 taxor och avgifter som är viktig information för invånare.

Vi kommer att lägga ett stort fokus under 2022 på att tillgänglighetsanpassa dokument och också arbeta bort dokument där det är möjligt.

E-tjänster & andra underwebbplatser

E-tjänster kommer korrigeras med hjälp av våra leverantörer eller i kommande upphandlingar. Det pågår också arbete med att göra våra andra underwebbplatser tillgängliga.

Så testar vi tillgängligheten

För att hela tiden förbättra webbplatsens tillgänglighet så använder vi analysverktyget SiteImprove och vårt webbverktyg SiteVision. Vi tar också hjälp av Funka, både för tillgänglighetsarbete med dokument och analys av webbplatsen för att upptäcka brister.

Tillsyn av lagen om digital tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter så kan du kontakta myndigheten.

På Diggs webbplats kan du också läsa mer om lagen.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här hittar du mer information om ekerö.se, om kako...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet och ...

 3. Flygbild över Ekerö centrum.

  När du bygger nytt eller till så måste du alltid s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?