En cirkel med pennor i olika färger.

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur ekero.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att ekero.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Ekerö kommun har åtagit sig att göra www.ekero.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller www.ekero.se, samt etjanst.ekero.se

Nuvarande läge är att webbplatserna uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.


Otillgängliga delar listas nedan:

Kommunens webbsida www.ekero.se

 • kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt)
 • Vissa PDF-dokument är scannade bilder och är då inte tillgängliga, Ekerö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
 • PDF-dokument som inte är administrativa, och äldre protokoll.
 • filmer som publicerats före 23 september 2020.
 • Det finns flera e-tjänster och system, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.


E-tjänster etjanster.ekero.se

 • Det finns problem för vissa användare när det gäller lägg till rad.
 • Spamlösningen (Capcha) har tillgänglighetsproblem.
 • När man genererar en PDF från en e-tjänst så är PDF dokumentet inte tillgängligt. (däremot är e-tjänsten tillgänglighetsanpassad)

Vad kommer vi att göra åt felen?

När det gäller PDF-er så kommer vi att åtgärda administrativa dokument i första hand.
Vi kommer även att publicera kommande PDF-dokument tillgängligt.

När det gäller service och e-tjänster så kommer de att korrigeras med hjälp av leverantörerna eller i kommande upphandlingar.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ekero.se. Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av Siteimprove och SiteVision.

Senaste bedömningen gjordes 15 oktober 2020.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du upplever tillgänglighetsproblem kontakta redaktionen@ekero.se, vi kommer att ta upp dina synpunkter, åtgärda möljiga problem och svara dig.

Du kan även maila vårt kontaktcenter om du har specifika frågor.

Kontakta kommunen via vårt kontaktcenter

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Läs mer

 1. När du bygger nytt eller till så måste du alltid s...

 2. Här kan du läsa mer om webbtillgänglighet och fysi...

 3. Här hittar du mer information om ekerö.se, om kako...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?