Överklaga ett beslut som rör dig - förvaltningsbesvär

Genom förvaltningsbesvär kan du överklaga beslut som gäller dig och om beslutet inte blev det du ville.

Om du fått ett beslut som gäller dig och som inte var det beslut du ville, kan du överklaga beslutet genom det som kallas förvaltningsbesvär.

Exempel på överklaganden

Typiska exempel på beslut som du kan överklaga genom förvaltningsbesvär är:

 • ansökan om bistånd när socialnämnden tagit beslut
 • ansökan om bygglov när miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har tagit beslut.
 • beslut om skolplacering (plats på skola).

Beslut av överförmyndaren?

Om överklagan gäller ett beslut som är fattat av Överförmyndaren så ser processen lite annorlunda ut. De besluten prövas av Solna tingsrätt men skickas till Överförmyndaren i kommunen.

Överförmyndaren

Kommunen är skyldig att informera dig om hur du överklagar ett beslut. Det kallas för besvärshänvisning. Följ stegen här under för att få reda på hur du gör.

Både du som privatperson och företag kan överklaga ett beslut enligt bestämmelserna genom förvaltningsbesvär, om beslutet gäller dig.

Du har tre veckor på dig att överklaga, från den dag du fått information om beslutet.

Om du vill att domstolen ska pröva beslutet du har fått så ska du skriva en överklagan.

I din överklagan ska du skriva:

 • vilket beslut du överklagar
 • hur du vill få beslutet ändrat
 • vad du vill att domstolen ska veta och ta hänsyn till vid sin prövning.

Det är bra om du är tydlig med de bevis du vill ta upp och vad du vill styrka med varje bevis.

Överklagandet ska också innehålla:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress och adress till din arbetsplats
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

 • Du ska skicka din skriftliga överklagan till den nämnd som har fattat beslutet.
 • Du kan se nämnd i besvärshänvisningen (information om hur du överklagar) som skickas med beslutet.

Skicka till din överklagan till:

Nämnden (som fattat beslutet, till exempel Barn- och utbildningsnämnden)
Ekerö kommun
Box 205
178 23 EKERÖ

Om du vill överklaga en skolplacering ska du ställa din överklagan till "Skolväsendets överklagandenämnd" och skicka den till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekerö kommun
Box 205
178 23 EKERÖ

Nej, det kostar inget att överklaga.

Om du överklagar till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen så står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

Genom ett förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten, det vill säga sakfrågan, av ett kommunalt beslut.

Det överklagade beslutet kan både upphävas och ändras av ett nytt beslut.

Kontakta oss om du behöver hjälp

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Beslutsklubba, domarklubba,i trä.

  Om kommunen har tagit ett beslut som du inte hålle...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Alla som är medlemmar i en kommun kan överklaga be...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?