Person som håller i en telefon.

Information & kontakt vid kris

Det är viktigt att du håller dig informerad och att du vet vad du ska göra vid en krissituation. Här kan du läsa om kommunens kontaktvägar och hur du håller dig uppdaterad.

Kommunen ansvarar bland annat för information om:

  • dricksvatten
  • räddningstjänst
  • förskola, grundskola och äldreomsorg.

Här får du samlad krisinformation på nationell nivå:

Är du i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid allvarliga situationer, till exempel en gasläcka eller en stor brand.

Med hjälp av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), så kan många bli varnade och få information i samband med olyckor eller störningar i samhället.

Radio, TV, & SMS

VMA-varningar görs i radio och TV, och kan kompletteras med ett utomhuslarm, ibland kallat "Hesa Fredrik".

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Om du hör VMA-signalen

Om du hör VMA så ska du:

  • gå inomhus
  • stänga dörrar, fönster och om du kan, slå av ventilationen
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information.

Du kan också gå in på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA och krisinformation till allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens webbplats och sociala medier

www.ekero.se

Vi ser alltid till att uppdatera ekero.se med aktuell krisinformation.

Facebook Ekerö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi informerar också på kommunens Facebook-sida.

Sveriges radio P4 - Radio Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Om det är brådskande försöker vi sprida informationen så brett som möjligt och kan också använda till exempel vår lokalradio Radio Viking. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strömavbrott?

Vid elavbrott, ring 020-44 11 00 (Ellevio)

Om det blir strömavbrott är det bra att ha en radio som drivs på batterier eller solceller och inte är beroende av el.

Trygghetspunkter - platser för krisinformation

Vid en krissituation så kommer kommunen att besluta om ett antal trygghetspunkter.

En trygghetspunkt är en plats där du under en kris kan få aktuell information om vad som händer.

Kommunens krisledning ansvarar för att se till att trygghetspunkterna har uppdaterad information som går att att ta till sig på olika sätt, eller annat som behövs.

Det kan handla om att informera om telefonnätet inte fungerar, att erbjuda värme, mat och dryck vid långvarig kyla och strömavbrott, hämtning av dricksvatten med mera.

Skyddsrum i Ekerö kommun

på Skyddsrumskartan kan du se var ditt närmaste skyddsrum är.

Skyddsrumskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  2. Här kan du läsa mer om hjärtstartare, vårt arbete ...

  3. Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?