Information & kontakt vid kris

Person som håller i en telefon.

Det är viktigt att du håller dig informerad och att du vet vad du ska göra vid en krissituation. Här kan du läsa om kommunens kontaktvägar och hur du håller dig uppdaterad, om skyddsrum och om hesa Fredrik.

Hitta rätt fort:

Här får du samlad krisinformation på nationell nivå:

Är du i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112

Kommunens kanaler

Vi ser alltid till att uppdatera ekero.se med aktuell krisinformation.

www.ekero.se

Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Facebook Ekerö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4 - Radio Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det är brådskande försöker vi sprida informationen så brett som möjligt och kan också använda till exempel vår lokalradio P4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA (viktigt meddelande till allmänheten) är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Det består av flera olika delar. VMA kan skickas via:

 • radio och TV (SVT, TV4, kanal 5 och kanal 9)
 • SMS
 • kommunens hemsida och 112-appen
 • utomhussignal (Hesa Fredrik).

Hesa Fredrik

Utomhussignalen kallas ”Hesa Fredrik”. Det är en tuta som hörs utomhus. Den används vid krissituationer som till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer. "Hesa Fredrik" kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

MSB är den myndighet som ansvarar för utomhussignalen "Hesa Fredrik".
MSB bedömer att ungefär 50 procent av Sveriges befolkning hör signalen, det är så många som bor inom hörbart avstånd till en siren när de befinner sig utomhus.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Om larmet går

Larmsignalen för VMA består av sju sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst två minuter.

Om larmet går ska du:

 • gå inomhus
 • stänga alla fönster och dörrar och ventilation om det går
 • lyssna eller titta på radio (P4 Radio Stockholm) eller TV för att få mer information.

Du kan också gå in på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så vet du att faran är över

När faran är över hör du en lång signal som pågår 30–40 sekunder.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om varning- och informationssystem på sin webbplats.

Läs om varning- och informationssystem på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan höra VMA-signalen

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som äger systemet för utomhusvarningen men Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) som ansvarar för skötsel och drift. Om du bor i tätort och inte hör VMA-signalen utomhus när systemet testas kan du anmäla det till Södertörns brandförsvarsförbund.

Anmäl signalfel på VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bor utanför tätort

Hesa Fredrik finns inte överallt. Om det saknas VMA ljudsändare där du bor kan du bli varnad via andra system exempelvis via appar på din mobiltelefon från Krisinformation, SOS Alarms app 112 och Sveriges Radio Play. Dessa appar ger notifieringar om viktigt meddelande till allmänheten direkt i telefonen.

Var sitter ljudsändarna i Ekerö kommun?

Ljudsändarna sitter i kommunens tätort. MSB kommer att utöka antalet ljudsändare i Ekerö kommuns tätort under 2024. När alla är på plats kommer det att finnas ljudsändare på följande platser:

 • Brandstationen vid Tappström
 • Kommunhuset (Tappström)
 • Närlundaskolan
 • Mälaröhallen
 • Träkvistaskolan
 • Sandudden
 • Stenhamraskolan

Vid en krissituation så kommer kommunen att besluta om ett antal trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en plats där du under en kris kan få aktuell information om vad som händer.

Kommunens krisledning ansvarar för att se till att trygghetspunkterna har uppdaterad information som går att att ta till sig på olika sätt och att det som behövs finns på plats.

Det kan handla om att informera om telefonnätet inte fungerar, att erbjuda värme, mat och dryck vid långvarig kyla och strömavbrott, hämtning av dricksvatten med mera.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan du läsa om skyddsrum. Du kan ta reda på var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Skyddsrumskarta på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

FAQ skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats.

Vid elavbrott, ring 020-44 11 00 (Ellevio)

Om det blir strömavbrott är det bra att ha en radio som drivs på batterier eller solceller och inte är beroende av el.

Du kan få lägesbild över strömavbrott på Ellevios avbrottskarta

Avbrottskarta på Ellevio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Under 2023 - 2027 kommer Ellevio upprusta sina ledningar i kommunen. Det kan innebära en del störningar.

För aktuell information besök Ellevio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten kan bli en bristvara. Antingen vid ett tillfälligt vattenavbrott eller vid en långvarig värmebölja som leder till vattenbrist.

Vid vattenavbrott

Om ditt kommunala vatten inte fungerar kontakta Roslagsvatten på telefon: 08-540 835 00. Du kan även få driftinformation på Roslagsvattens webbsida.

Driftinformation på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du registrerar ditt mobilnummer under "mina sidor" på Roslagsvattens webb så får du information via SMS vid avbrott i vattenleveransen.

Mina sidor på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid längre problem med vattenförsörjningen kan beslut tas att aktivera nödvatten. Tänk då på att ta med dig egna hinkar eller dunkar att fylla på vatten i.

Nödvatten på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid vattenbrist

Vattenbrist är ett problem i många delar av Sverige och vid långvarit torka kan även vi i Mälardalen drabbas. För att spara på vattnet kan du exempelvis vattna din trädgård med regnvatten, använda eco-program på tvättmaskinen och diskmaskinen och inte låta vattenkranen rinna i onödan.

Spara vatten, Hav- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll koll på aktuella grundvattennivåer på SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Långvarig värmebölja är farlig för alla och kan orsaka både hälsoproblem och dödsfall. Särskilt farligt är det för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning men även för små barn, gravida och personer som tar viss medicin. Symptom kan visa sig på olika sätt; relativt milda symtom som uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men också allvarliga symtom till exempel värmeslag och hjärtsvikt.

Du kan undvika hälsoproblem genom att följa dessa råd vid värmebölja:

 • Var uppmärksam på temperaturen inomhus. Risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen inomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 • Drick mer! Vänta inte tills du blir törstig. Ät mat som innehåller mycket vätska som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol.
 • Ordna en sval inomhus miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara
  på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Kyl ner dig. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande kläder av syntet.
 • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning när det är som varmast.
 • Tänk på att förvara dina läkemedel rätt. Om ditt läkemedel är känsligt för värme står det på förpackningen eller i bipacksedeln.

Tänk på att! Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, till exempel vätskedrivande, kan dosen behöva justeras.

Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

 3. Tre ungdomar vid vatten som håller om varandra.

  Här kan du läsa mer om hjärtstartare, vårt arbete ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?