Information & kontakt vid kris

Person som håller i en telefon.

Det är viktigt att du håller dig informerad och att du vet vad du ska göra vid en krissituation. Här kan du läsa om kommunens kontaktvägar och hur du håller dig uppdaterad, om skyddsrum och om hesa Fredrik.

Hitta rätt fort:

Här får du samlad krisinformation på nationell nivå:

Är du i en akut nödsituation ska du alltid ringa 112

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid allvarliga situationer, till exempel en gasläcka eller en stor brand.

Med hjälp av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), så kan många bli varnade och få information i samband med olyckor eller störningar i samhället.

Radio, TV, & SMS och "Hesa Fredrik"

VMA-varningar görs i radio och TV, och kan kompletteras med ett utomhuslarm, ibland kallat "Hesa Fredrik".

Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Det blir ett allt vanligare komplement till radio och TV.

Om du hör VMA-signalen

Om du hör VMA så ska du:

 • gå inomhus
 • stänga dörrar, fönster och om du kan, slå av ventilationen
 • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information.

Du kan också gå in på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA och krisinformation till allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan höra VMA-signalen

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som äger systemet för utomhusvarningen. I Ekerö kommun ligger ansvaret för skötsel och drift hos Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF). Här kan du också göra felanmälan.

Ljudsändarna sitter i kommunens tätort. Det pågår ett arbete med att bygga ut utomhussignalen i tätort. Det är viktigt att veta att om du bor i områden där signalen inte hörs så kompletteras signalen med information via radio och tv och sms, beroende på vad som har hänt och vilka som behöver få informationen.

Du kan också gå in på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VMA och krisinformation till allmänheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetspunkter - platser för krisinformation

Vid en krissituation så kommer kommunen att besluta om ett antal trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en plats där du under en kris kan få aktuell information om vad som händer.

Kommunens krisledning ansvarar för att se till att trygghetspunkterna har uppdaterad information som går att att ta till sig på olika sätt och att det som behövs finns på plats.

Det kan handla om att informera om telefonnätet inte fungerar, att erbjuda värme, mat och dryck vid långvarig kyla och strömavbrott, hämtning av dricksvatten med mera.

Skyddsrum i Ekerö kommun

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kan du läsa om skyddsrum. Du kan ta reda på var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Skyddsrumskarta på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

FAQ skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats.

Strömavbrott?

Vid elavbrott, ring 020-44 11 00 (Ellevio)

Om det blir strömavbrott är det bra att ha en radio som drivs på batterier eller solceller och inte är beroende av el.

Du kan få lägesbild över strömavbrott på Ellevios avbrottskarta

Avbrottskarta på Ellevio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenavbrott?

Vid vattenavbrott kontakta Roslagsvatten på telefon: 08-540 835 00

Du kan även få driftinformation på Roslagsvattens webb

Driftinformation på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du registrerar ditt mobilnummer under "mina sidor" på Roslagsvattens webb så får du avbrottsinformation via SMS.

Mina sidor på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid längre problem med vattenförsörjningen kan beslut tas att aktivera nödvatten. Tänk då på att ta med dig egna hinkar eller dunkar att fylla på vatten i.

Nödvatten på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kanaler

Vi ser alltid till att uppdatera ekero.se med aktuell krisinformation.

www.ekero.se

Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Facebook Ekerö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4 - Radio Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det är brådskande försöker vi sprida informationen så brett som möjligt och kan också använda till exempel vår lokalradio P4. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

 3. Tre ungdomar vid vatten som håller om varandra.

  Här kan du läsa mer om hjärtstartare, vårt arbete ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?