Medborgarundersökning SCB

Barn som skriker i en megafon.

SCB:s medborgarundersökning pågår under hösten varje år.

Ekerö kommun är med i SCB:s årliga medborgarundersökning. Här kan du läsa om resultatet.

Medborgarundersökning varje år

Ekerö kommun har varit med i SCB:s medborgarundersökningar tidigare men från och med 2021 är vi med varje år. Ungefär 100 kommuner deltar i undersökningen, som skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen under hösten.

Resultatet är ett viktigt verktyg för kommunens förbättrings- och planeringsarbete.

Undersökning 2022

Medborgarundersökningen för 2022 pågår mellan 24 augusti - 3 november. Undersökningen skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.

Medborgarundersökning 2021

Varje år skickas undersökningen ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. 2021 valde 507 personer att svara, 43 procent.

Från 2021 har enkäten ändrat utformning. Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Det gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

Tilläggsfrågor 2021

Ekerö kommun har valt att lägga till följande frågor:

 • om kommunen arbetar aktivt för att förbättra möjlighet för inflytande och delaktighet.
 • om hur välinformerade invånarna känner sig om vad som händer i kommunen.
 • en specifik fråga om samhällsplanering i kommunen.

Resultat

Resultat medborgarundersökning 2021 Excel, 1008.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat tilläggsfrågor 2021 Excel, 28.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Läs mer om hur du kan tolka undersökningen i den tekniska rapporten som beskriver genomförande och metoder.

Teknisk rapport 2021 Pdf, 445.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökning 2020

Undersökningen skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen och fick totalt 540 svarande, 45,72 procent.

Vi har en något fallande rakning inom alla områden i jämförelse med resultatet från 2018. Vi hamnade strax under genomsnittet inom områdena Nöjd Medborgar-index och Nöjdinflytande-index men över snittet för Nöjdregion-index i en jämförelse med alla kommuner som varit med i undersökningen. Se alla detaljer i resultatet för 2020 här nedan.

Huvudrapport

Rapport 2020 Pdf, 841.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga tabeller & diagram Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapportbilaga Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd region index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildning Excel, 45 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 72.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 57.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd medborgar index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildning Excel, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 72.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 91.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd inflytande index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildning Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekeröborna är mycket nöjda med Ekerö kommun som en...

 2. Barn som skriker i en megafon.

  Under hösten 2020 genomfördes SCB:s medborgarunder...

 3. Barn som bygger torn av träklossar.

  Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?