Medborgarundersökning SCB

Barn som skriker i en megafon.

SCB:s medborgarundersökning pågår under hösten varje år.

Ekerö kommun är med i SCB:s årliga medborgarundersökning. Här kan du läsa om resultatet.

Medborgarundersökning varje år

Ekerö kommun har varit med i SCB:s medborgarundersökningar tidigare men från och med 2021 är vi med varje år. Ungefär 100 kommuner deltar i undersökningen, som skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen under hösten.

Resultatet är ett viktigt verktyg för kommunens förbättrings- och planeringsarbete.

Undersökning 2022

Medborgarundersökningen för 2022 pågick mellan 24 augusti - 3 november. Undersökningen skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.

Medborgarundersökning 2022

Varje år skickas undersökningen ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. 2022 valde 491 personer att svara, 41,2, procent.

Resultat

Resultat medborgarundersökning 2022 Pdf, 386.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Läs mer om hur du kan tolka undersökningen i den tekniska rapporten som beskriver genomförande och metoder.

Teknisk rapport 2022 Pdf, 845.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Medborgarundersökning 2021

Varje år skickas undersökningen ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. 2021 valde 507 personer att svara, 43 procent.

Från 2021 har enkäten ändrat utformning. Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Det gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

Tilläggsfrågor 2021

Ekerö kommun har valt att lägga till följande frågor:

 • om kommunen arbetar aktivt för att förbättra möjlighet för inflytande och delaktighet.
 • om hur välinformerade invånarna känner sig om vad som händer i kommunen.
 • en specifik fråga om samhällsplanering i kommunen.

Resultat

Resultat medborgarundersökning 2021 Excel, 1008.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat tilläggsfrågor 2021 Excel, 28.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Läs mer om hur du kan tolka undersökningen i den tekniska rapporten som beskriver genomförande och metoder.

Teknisk rapport 2021 Pdf, 445.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  För tredje året i rad har Ekerö kommun deltagit i ...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekeröborna är mycket nöjda med Ekerö kommun som en...

 3. Barn som bygger torn av träklossar.

  Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?