Barn som skriker i en megafon.

Medborgarundersökning SCB

Varje år från och med 2021 kommer Ekerö kommun att vara med i SCB:s medborgarundersökning. Här kan du se det senaste resultatet.

Medborgarundersökning 2020

Sammanlagt har 100 kommuner varit med 2020. Undersökningen skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen och fick totalt 540 svarande, 45,72 procent.

Vi har en något fallande ranking inom alla områden i jämförelse med resultatet från 2018. 2020 hamnade Ekerö kommun strax under genomsnittet inom områdena Nöjd Medborgar-index och Nöjdinflytande-index men över snittet för Nöjdregion-index i en jämförelse med alla kommuner som varit med i undersökningen.

Tre delar

Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg.

  • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om möjligheten till inflytande i kommunen.

Tilläggsfrågor för just vår kommun

Ekerö kommun har också lagt till frågor om:

  • Gröna påsen
  • Hantering av coronapandemin
  • Hur välinformerade invånarna känner sig om vad som sker i kommunen.

Huvudrapport

Rapport 2020 Pdf, 841.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga tabeller & diagram Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapportbilaga Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd region index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildning Excel, 45 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 72.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 41 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 57.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 93 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 139 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd medborgar index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildning Excel, 63.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 72.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 91.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 92.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 125 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Nöjd inflytande index

Bakgrund, boendeort, boendetid, erfarenhet, födelseland, utbildningest Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Kön och ålder Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämförelse mellan år, tabell och diagram Excel, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstorlek Excel, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Modellbild Excel, 120 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioriteringsmatris Excel, 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg Excel, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - kvinnor Excel, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Andel höga/låga betyg - män Excel, 97 kB, öppnas i nytt fönster.


Läs mer

  1. Under hösten 2020 genomfördes SCB:s medborgarunder...

  2. Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?