Överklaga ett beslut - är beslutet lagligt?

Alla som är medlemmar i en kommun kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Då prövas om ett beslut är lagligt.

Laglighetsprövning är en prövning om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej. Frågor som handlar om beslutet är lämpligt prövas inte genom laglighetsprövning.

Den som överklagar ett beslut behöver inte vara berörd av beslutet.

Exempel på överklaganden

Du kan överklaga om du till exempel tycker att kommunen, det vill säga kommunfullmäktige eller en nämnd, har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter, det som de har rätt att besluta över.

Alla som bor i kommunen, det vill säga du som är folkbokförd här, eller om du äger en fastighet eller betalar skatt i kommunen.

När beslutet är justerat och publicerat på kommunens anslagstavla kan du överklaga.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet, från den dag då beslutet publicerats på anslagstavlan. Domstolen prövar inte omständigheter som kommer in för sent.

Kommunens anslagstavla

Du måste överklaga skriftligt.
Du måste tydligt skriva vilket beslut som din överklagan gäller.
Du ska också förklara anledningen till varför du tycker att beslutet är felaktigt.
Det är viktigt att du skriver anledningen till att du överklagar. Det vill säga, vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på.

Nej, det kostar inget för den som överklagar.

Förvaltningsrätten i Stockholm 
115 76 Stockholm 

Förvaltningsrätten tar hand om din överklagan.
Förvaltningsrätten upphäver (ogiltigförklarar) kommunens beslut om:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet gäller något som inte är ett ärende för kommunen
  • de som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet strider mot lag eller annan bestämmelse.

Förvaltningsrätten kan bara upphäva beslutet, inte ta ett annat beslut.

Om kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Mer information inom området

  1. Beslutsklubba, domarklubba,i trä.

    Om kommunen har tagit ett beslut som du inte hålle...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Genom förvaltningsbesvär kan du överklaga beslut s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?