Kommunens krisberedskap

Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Krishantering är ofta ett samarbete med många olika delar av samhället. Det kan till exempel vara tillsammans med andra myndigheter som räddningstjänst och polis.

Samverkan Stockholmsregionen, SSR

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är vårt huvudsakliga samarbete när det gäller totalförsvar och krisberedskap. Det är en satsning med mål att skapa en trygg och säker region och för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

SSR består av över 40 aktörer, till exempel Polismyndigheten, kommuner, regionen, Trafikverket och andra.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vårt beredskapsarbete här nedanför

Vi arbetar aktivt för att säkra vår information och motverka cyberangrepp. Det gör vi både genom att tekniskt skydda vår IT miljö och regelbundet gå på utbildningar inom informationssäkerhet.

Vårt mål är att:

 • vår information ska finnas tillgänglig när vi behöver den
 • informationen ska vara korrekt och inte manipulerad eller förstörd
 • endast behöriga personer ska få ta del av vår information.

Detta uppnår vi genom att alltid vara på vår vakt och till exempel inte klicka på okända länkar, välja svåra och olika lösenord och tänka på vem som kan se och höra när du arbetar.

Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet, du också. MSB och Polisen har sammanställt viktig information på sin sida ”Tänk säkert”

Tänk säkert på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att samhället ska klara av en kris är det viktigt att vi har kunskap om hot och risker som kan påverka oss. Att förutse och förebygga risker är grundläggande för ett bra säkerhetsarbete och beredskap.

Vad gör kommunen?

Kommunen är ansvarig för att göra riskanalyser, det kallas för risk- och sårbarhetsanalys, RSA. I det arbetet ingår att:

 • kartlägga vilka risker vi ser i kommunen
 • ta fram förslag på möjliga lösningar och åtgärder
 • skapa forum där vi tillsammans med andra kan diskutera krisfrågor.

Varje verksamhet inom kommunen är ansvarig för att minska riskerna inom sitt område och för att planera för en eventuell krishantering.

Risker i Ekerö kommun

I Ekerö kommun bedömer vi att det är extra viktigt att vara förberedd och ha en plan för:

 • tillgång till dricksvatten, el och telefoni
 • risk för bränder.

Det här prioriterar kommunen vid en kris

Vid en krissituation prioriterar vi det som kallas för samhällsviktig verksamhet.

Det kan till exempel vara:

 • energiförsörjning
 • hälso- och sjukvård och omsorg
 • information och kommunikation
 • mat och vatten
 • skydd och säkerhet
 • transporter.

Samhällsviktig verksamhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Person som håller i en telefon.

  Det är viktigt att du håller dig informerad och at...

 3. Barn som håller i en vuxen hand.

  Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?