Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till skillnad från de flesta andra förtroendevalda i kommunen, får betalt för sitt uppdrag på heltid eller deltid.

Vid kommunfullmäktige den 12 juni 2023 antogs ett nämndinitiativ som innebär att Ekerö kommun skiftar majoritet.

Vilka är Ekerö kommuns kommunalråd och oppositionsråd?

Vi har fem förtroendevalda som får ersättning av kommunen för att arbeta med politik på hel- eller deltid.

Kommunalråd

Kommunalrådet Hanna Svensson (S) arbetar heltid och är ledare för den styrande majoriteten (S, L, KD, C och MP). Hanna är också kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Svensson.PNG
Hanna Svensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Ekerö kommun

Kommunalråd på deltid

Vi har också fyra förtroendevalda som får ersättning av kommunen för att arbeta med politik. Ove Wallin (C), Fredrik Ohls (L) och Sivert Åkerljung (KD) arbetar på 60 procent av en heltid.

Ove Wallin_kontaktkort.jpg
Ove Wallin (C)
Kommunalråd och ordförande socialnämnden
Ekerö kommun
Sivert-Åkerljung-kontaktkort.jpg
Sivert Åkerljung (KD)
Kommunalråd, ordf barn- och utbildningsnämnden
Ekerö kommun
Fredrik-Ohls-04.jpg
Fredrik Ohls (L)
Kommunalråd, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 1:e vise ordf i kommunstyrelsen
Ekerö kommun

Oppositionsråd

Oppositionsrådet Johan Elfver (M) arbetar heltid och är ledare för det största oppositionspartiet Moderaterna.

Johan-Elfver-kontaktkort23.jpg
Johan Elfver (M)
Oppositionsråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ekerö kommun

Jimmy Fors (SD) arbetar 40 procent som oppositionsråd och är ledare för Sverigedemokraterna.

Jimmy Fors.jpg
Jimmy Fors (SD)
Oppositionsråd
Ekerö kommun

Övriga förtroendevalda

Alla andra förtroendevalda i kommunen är politiker på sin fritid.

De har alltså ett annat arbete vid sidan om politiken. De har rätt att ta ledigt från sitt arbete för att delta i politiska möten. Då får de ekonomisk ersättning för sin insats.

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens arbete och an...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

  3. Schematisk bild över Ekerö kommuns politiska organisation.

    Kommunfullmäktige och nuvarande politiska styre i ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?