Engagera dig för ett tryggt Ekerö

Barn som håller i en vuxen hand.

Vad roligt att du vill vara med och stärka tryggheten i kommunen! Här hittar du olika sätt att engagera dig.

Drop-in vuxenvandring & föräldravandring

Drop-in vuxenvandring

Du som är över 20 år är välkommen till Träkvista eller Stenhamra fritidsgård kl 20:00 fredagar och lördagar. Där får du information, tips och kan ställa frågor. Om fritidsgården är stängd så är det väktare på plats som informerar.

Det behöver vara minst två vuxna på plats för att vuxenvandring som kommunen organiserar ska bli av. Du får låna en reflexväst av kommunen och har kontakt med väktare under kvällen.

  • Vi skapar trygghet för våra ungdomar och viktiga nätverk mellan föräldrar i kommunen.
  • Vi lär oss var våra ungdomar rör sig i kommunen.
  • Vi ser till att finnas bland ungdomarna, vi hjälper ungdomar som far illa och förbättrar negativa stämningar.

Föräldravandring

Vi har organiserad föräldravandring som skolorna sköter tillsammans med fritidsgårdarna under helgen.

Fritidsgårdar & föräldravandring

Grannsamverkan

Lokalpolisområde Vällingby ansvarar för grannsamverkan på Ekerö.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan Polisen och Stöldskyddsföreningen SSF. De samarbetar med samfälligheter och bostadsrättsföreningar i kommunen.

https://samverkanmotbrott.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FRG, bli frivilliga resurs

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna, med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Som frivillig kan det handla om att hjälpa till med det som behövs vid en kris. Det kan till exempel handla om att bemanna vattenposter eller trygghetspunkter.

Anmäl dig på FRG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Catrine Kimerius Wikström, Lokalpolisområdeschef och Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

    Med syfte att göra Ekerö kommun till en ännu trygg...

  2. Bild på Ukrainas flagga

    Med anledning av omvärldsläget följer vi situation...

  3. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld sitter vid ett bord, på en tv-skärm syns Johan Olsson Lokalpolisområdeschef

Hjälpte informationen på den här sidan dig?