Ekonomi och budget

Ungdom balanserar på en trästock.

Här kan du läsa om kommunens budget och hur dina skattepengar används.

Kommunens intäkter

Kommunens intäkter kommer till största delen från kommunens invånare som betalar kommunalskatt. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 18.95 procent. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur mycket skatt kommunens invånare ska betala.

Kommunen får också in pengar från olika avgifter och taxor, till exempel från förskola, sophämtning, bygglov och vatten- och avlopp.

Kommunen får också ett antal statsbidrag. Skatteintäkterna och bidragen ingår i ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Ekerö betalar till inkomstutjämningen och får pengar ur kostnadsutjämningen.

Tillsammans ska pengarna betala alla tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Budget 2023

I november 2022 antog kommunfullmäktige ett förslag till budget för 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2025.

Förslag budget 2023 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll kommunfullmäktige 2022-11-22 Pdf, 15.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av den förändrade politiska organisationen tog kommunfullmäktige den 6 mars 2023 beslut om teknisk justering inom ramen för driftbudget 2023.

Teknisk justering inom driftbudget Pdf, 193.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Så snart arbetet är klart med de nya justeringarna kommer vi att presentera den nya budgeten för 2023 här.

Mer information inom området

  1. Näckros i vatten.

    Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Händer som knappar på en miniräknare.

    Fortsatta satsningar på välfärden och viktiga loka...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?