Ungdom balanserar på en trästock.

Ekonomi och budget

Här kan du läsa om kommunens budget och hur dina skattepengar används.

Kommunens intäkter

Kommunens intäkter kommer till största delen från kommunens invånare som betalar kommunalskatt. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 19.25 procent. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur mycket skatt kommunens invånare ska betala.

Kommunen får också in pengar från olika avgifter och taxor, till exempel från förskola, sophämtning, bygglov och vatten- och avlopp.

Kommunen får också ett antal statsbidrag. Skatteintäkterna och bidragen ingår i ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Ekerö betalar till inkomstutjämningen och får pengar ur kostnadsutjämningen.

Tillsammans ska pengarna betala alla tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Budget 2021

2021 års budget - 1 767 miljoner kronor.

I Ekerö finns många barn och ungdomar. Det ser vi även i budgeten för skola och förskola. Mer än halva budgeten går till barn- och utbildningsnämnden.

De finansiella kostnaderna, alltså ränta på banklån och på pensioner, beräknar vi till 10,2 miljoner kronor. Efter att vi gjort avdrag för intäkter är nettot 8,3 miljoner kronor.

Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag beräknar vi till 1821 miljoner kronor.

Resultat för 2021

2021 ska visa på ett överskott på 45,7 miljoner kronor. Det uppfyller det politiska målet på minst 1 procent, och helst 2 procent, positivt resultat.

Investeringar

Investeringarna är stora de kommande åren. Budgeten för 2021 är beräknad till 355 miljoner. Åren efter det kommer vi att behöva investera ännu mer.

Vi ska fortsätta att både bygga nya och att bygga om skolor och förskolor. För att få en bättre utemiljö och innemiljö men också för att få plats med fler barn och unga eftersom fler flyttar till vår kommun.

Vi investerar också i teknik och förbättrad energianvändning i våra lokaler. Det finns en särskild budget för att kunna montera solceller.

Vi förbättrar vid våra badplatser, lekplatser och på olika fritidsanläggningar.

Byggandet av badhuset sätter igång på allvar under 2021.

Läs hela budgeten

Budget 2021  Pdf, 1007.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fördelas kostnaderna per verksamhet

Procentuell fördelning av kommunens totala budget.

Barn- och utbildning 51%

Socialnämnden 32%

Kultur- och fritid 4%

Tekniska, miljö och stadsbyggnad 2%

Central politik, revision, Överförmyndare 1%

Kommunstyrelse 10 %

Budgetfördelning 2020 per förvaltning.

Budgetfördelning 2021 per förvaltning.

Läs mer

  1. Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 19.25 procent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?