Ekonomi och budget

Ungdom balanserar på en trästock.

Här kan du läsa om kommunens budget och hur dina skattepengar används.

Kommunens intäkter

Kommunens intäkter kommer till största delen från kommunens invånare som betalar kommunalskatt. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 18.95 procent. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur mycket skatt kommunens invånare ska betala.

Kommunen får också in pengar från olika avgifter och taxor, till exempel från förskola, sophämtning, bygglov och vatten- och avlopp.

Kommunen får också ett antal statsbidrag. Skatteintäkterna och bidragen ingår i ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Ekerö betalar till inkomstutjämningen och får pengar ur kostnadsutjämningen.

Tillsammans ska pengarna betala alla tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Budget 2022

Budget 2022 för verksamhetens kostnader är 1 855 miljoner kronor. Pengarna fördelas till verksamheterna via de olika nämnderna.

Budgeten innehåller både en skattesänkning och mer pengar till verksamheterna.

I Ekerö finns många barn och ungdomar. Det ser vi även i budgeten för skola och förskola. Mer än halva budgeten går till barn- och utbildningsnämnden.

I årets budget var det möjligt att öka utrymmet för i stort sett alla kommunala verksamheter. Till skola, förskola och fritidsverksamhet. Men också exempelvis mer pengar för att kunna öka takten i det viktiga arbetet med detaljplaner för Ekerö kommuns utveckling.

Investeringar

Investeringarna är stora de kommande åren. Investeringsbudgeten för 2022 är 566 miljoner.

Vi ska fortsätta att både bygga nya och att bygga om skolor och förskolor. För att få en bättre utemiljö och innemiljö och för att få plats med fler barn och unga eftersom fler flyttar till vår kommun. Vi investerar också i teknik och förbättrad energianvändning i våra lokaler. Byggandet av badhuset fortsätter under 2022 för att vara klart under 2023.

Läs hela budgeten

Budget 2022  Pdf, 961.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fördelas kostnaderna

Procentuell fördelning av kommunens totala budget.

Barn- och utbildning 51%

Socialnämnden 31%

Kultur- och fritid 4%

Tekniska, miljö och stadsbyggnad 2%

Central politik, revision, Överförmyndare 1%

Kommunstyrelse 11 %

Cirkeldiagram fördelning budget per verksamhetsområde.   Barn- och utbildning 51%  Socialnämnden 31%  Kultur- och fritid 4%  Tekniska, miljö och stadsbyggnad 2%  Central politik, revision, Överförmyndare 1%  Kommunstyrelse 11 %

Procentuell fördelning av kommunens totala budget.

Mer information inom området

  1. Näckros i vatten.

    Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Adam Reuterskiöld (M). Kommunstyrelsens ordförande.

    Nu är budgeten för 2022 klubbad! Lyssna på kommuns...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?