Diarium, arkiv och sekretess

I diariet registrerar vi ärenden och handlingar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar och ansökningar.

Kommunens nämnder ansvarar för sina egna handlingar, både de som kommer in och de som ska ut och att de kommer till arkivet.

Beställa allmän handling - kontakta oss

Vill du begära en offentlig handling från kommunen?

Kontakta oss om du vill begära ut en allmän handling. Om du vill vara säker på att beställa rätt handling så är det bra att prata med oss först.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Handlingar, protokoll & styrande dokument.

  2. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden o...

  3. Här hittar du motioner (förslag) som olika partier...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?