Diarium, arkiv och sekretess

I diariet registrerar vi ärenden och handlingar, till exempel remissyttranden, utredningar, upphandlingar och ansökningar.

Kommunens nämnder ansvarar för sina egna handlingar, både de som kommer in och de som ska ut och att de kommer till arkivet.

Beställa allmän handling - kontakta oss

Vill du begära en offentlig handling från kommunen?

Kontakta oss om du vill begära ut en allmän handling. Om du vill vara säker på att beställa rätt handling så är det bra att prata med oss först.

Arkivlagen

Arkivlagen är en lag med bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Kommunarkivet innehåller allmänna handlingar från kommunens verksamhet som vi tagit hand om för arkivering. Om du vill beställa en handling så kontakta oss, se nedan.

Om arkivlagen på Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning

I vårt arkiv finns allmänna handlingar från våra verksamheter som vi tagit hand om för arkivering.

Om du vill få tag på våra handlingar ska du kontakta vår arkivarie.

Skicka e-post till kommunarkivet: kommunarkivet@ekero.se

Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Offentlighetsprincipen är en grundsten i vår svenska demokrati.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller sådant som skickats till eller från kommunen.

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga och kommunala myndigheter och hos kommunala bolag.

I vissa fall kan en allmän handling skyddas av sekretess. Det kan vara till exempel för att skydda en människas privata förhållanden, exempelvis inom socialtjänsten.

Om offentlighetslagen på Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden o...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?