Vattenpass.

Skattesatser

Kommunalskatten i Ekerö kommun är 19.25 procent

Hur mycket skatt som betalas beslutas av kommunfullmäktige varje år. Regionfullmäktige bestämmer hur stor landstingsskatt som tas ut av invånarna i Stockholms län.

Mottagare

Skatt

Ekerö kommun

19,25 kronor per hundralapp

Region Stockholm

12,08 kronor per hundralapp

Totalt:

31,33 kronor per hundralapp

Det vill säga; totalt betalar vi 31,33 % skatt i Ekerö kommun

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravning. Avgiften för år 2020 är 25 öre per intjänad hundralapp.

Kyrkoavgift

Här kan du se kyrkoavgiften per församling.

Församling

Avgift

Adelsö-Munsö

0,935 kronor per 100 kr

Ekerö

0,935 kronor per 100 kr

Färingsö

0,985 kronor per 100 kr

Lovö

0,935 kronor per 100 kr


Kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan är frivillig. Kyrkoavgiften 2020 är oförändrad jämfört med året innan.

Källa: Skatteverket

Läs mer

  1. Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Fortsatta satsningar på välfärden och viktiga loka...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?