Skattesatser

Vattenpass.

Kommunalskatten i Ekerö är 18.95 procent för 2023. Totalt betalar vi 31,03 % skatt i Ekerö kommun.

Hur mycket skatt som ska betalas beslutas av kommunfullmäktige varje år. Regionfullmäktige bestämmer över regionskatten i Stockholms län.

Mottagare

Skatt

Ekerö kommun

18,95 kronor

Region Stockholm

12,08 kronor per hundralapp

Totalt:

31,03 kronor per hundralapp


Totalt betalar vi 31,03 % skatt i Ekerö kommun. Det är samma som 2022.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravning. Avgiften för 2023 är 0,258 kr.

Kyrkoavgift

Här kan du se kyrkoavgiften per församling.

Församling

Avgift

Adelsö-Munsö

0,935 kronor per 100 kr

Ekerö

0,935 kronor per 100 kr

Färingsö

0,985 kronor per 100 kr

Lovö

0,935 kronor per 100 kr


Kyrkoavgiften till Svenska Kyrkan är frivillig. Kyrkoavgiften 2023 är oförändrad jämfört med året innan.

Mer information inom området

  1. Näckros i vatten.

    Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  3. Adam Reuterskiöld (M). Kommunstyrelsens ordförande.

    Nu är budgeten för 2022 klubbad! Lyssna på kommuns...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?