Ungdomar i riskzon

Arbetet med ungdomar i riskzon handlar om att skydda och hjälpa barn och unga med riskbeteenden eller som till exempel riskerar att hamna i missbruk och brottslighet.

Vi fokuserar på:

  • Hur vi bäst samarbetar med polis, socialtjänst, skola, fritidsgårdar, näringsliv och andra.
  • Vilka förebyggande och stöttande insatser som behövs.

Vi samarbetar med fler för att få en så aktuell och tydlig bild som möjligt hur våra ungdomars trygghet och säkerhet ser ut i kommunen.

STOP - Strategiskt- och Operativt arbete för ungdomar i riskzon

STOP-organisationen gör det möjligt för kommunen att samarbeta kring frågor som rör våra ungdomar. Nätverkets ska se till att vi håller koll på läget i kommunen när det gäller ungdomars trygghet och att hitta bra sätt att samarbeta.

Så här arbetar STOP:

  • Ett operativt brottsförebyggande forum (BOSAM). Här kan socialtjänstens fältare, fritidsgården, säkerhetsenheten, polis och räddningstjänst träffas varje vecka.
  • Ett strategiskt- och operativt forum. Här kan enhetschefer, högstadierektorer och polis besluta hur vi ska arbeta strategiskt och operativt tillsammans.
  • Ett ungdomsnätverk där alla som arbetar med ungdomar inom kommunen är med. Vi bjuder också in föreningar som arbetar med ungdomar, polisen och andra viktiga parter.

Gängkriminalitet

I STOPs arbete ingår förebyggande arbete kring gängkriminalitet. Genom samarbetet inom kommunen mellan de som träffar våra ungdomar, kommunens ledning och andra viktiga aktörer i samhället så som polis och räddningstjänst jobbar vi brett för att motverka kriminalitet.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Om du själv eller om du misstänker att någon annan i din närhet har hamnat i kriminella kretsar kan du få stöd och hjälp av kommunen. Vi kan till exempel erbjuda rådgivande samtal och familjebehandling. Det finns även hjälp med att lämna kriminalitet för både barn, ungdomar och vuxna.

För att få hjälp kan du kontakta Råd och stöd, antingen genom vår e-tjänst Råd och stöd eller genom att ringa. Läs mer i fliken här under.

Hos Öppenvården kan du få stöd och hjälp utifrån din situation. Råd och stöd är en insats vi ger till de barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och familjer som känner att de behöver prata med någon om saker som händer dem, i deras närhet eller i familjen. Vi kan erbjuda rådgivande samtal och familjebehandlingar, ge familjen stöd i att prata med varandra och hitta nya sätt att kommunicera för att bryta gamla mönster. Viktigast är att samtalen handlar om det som är svårt just nu.

Ibland räcker det med några råd- och stödsamtal, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling. Oftast kan vi erbjuda tid inom en vecka och ni kan avsluta kontakten med oss när ni vill. Våra råd och stödsamtal registreras inte på något sätt.

Om du vill komma i kontakt med oss, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd" som du hittar här nedanför, eller ring telefon 08-1245 70 09. Om vi inte kan svara just då, så kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Kontakta Råd och stöd via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ANDT handlingsplan

Kommunen har också tagit fram en handlingsplan för att förebygga användning och försäljning av ANDT i skolan.

ANDT står för:

  • Alkohol
  • Narkotika
  • Dopning
  • Tobak

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om unga i riskzon.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Stöd för dig som är orolig och för dig som är ung

Här kan du hitta mer information om stöd till dig som förälder eller stöd till dig som ung.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?