Ungdomar i riskzon

Arbetet med ungdomar i riskzon handlar om att skydda och hjälpa barn och unga med riskbeteenden eller som till exempel riskerar att hamna i missbruk och brottslighet.

Vi fokuserar på:

 • Hur vi bäst samarbetar med polis, socialtjänst, skola, fritidsgårdar, näringsliv och andra.
 • Vilka förebyggande och stöttande insatser som behövs.

Vi samarbetar med fler för att få en så aktuell och tydlig bild som möjligt hur våra ungdomars trygghet och säkerhet ser ut i kommunen.

STOP - Strategiskt- och Operativt arbete för ungdomar i riskzon

STOP-organisationen gör det möjligt för kommunen att samarbeta kring frågor som rör våra ungdomar. Nätverkets ska se till att vi håller koll på läget i kommunen när det gäller ungdomars trygghet och att hitta bra sätt att samarbeta.

Så här arbetar STOP:

 • Ett operativt brottsförebyggande forum (BOSAM). Här kan socialtjänstens fältare, fritidsgården, säkerhetsenheten, polis och räddningstjänst träffas varje vecka.
 • Ett strategiskt- och operativt forum. Här kan enhetschefer, högstadierektorer och polis besluta hur vi ska arbeta strategiskt och operativt tillsammans.

Ledning och styrgrupp STOP

Kommunens samordningschef leder arbetet. Styrgruppen för STOP består av kommundirektören, samordningschefen och förvaltningscheferna från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Inom STOP-organisationen finns också ett ungdomsnätverk där alla som arbetar med ungdomar inom kommunen är med. Vi bjuder också in föreningar som arbetar med ungdomar, polisen och andra viktiga parter.

ANDT handlingsplan

Kommunen har också tagit fram en handlingsplan för att förebygga användning och försäljning av ANDT i skolan.

ANDT står för:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopning
 • Tobak

Kontakta kommunens samordnare om du har frågor om unga i riskzon.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Stöd för dig som är orolig och för dig som är ung

Här kan du hitta mer information om stöd till dig som förälder eller stöd till dig som ung.

Mer information inom området

 1. Två fältassistenter med tröjor på där det står FÄLT står och pratar med fyra unga tjejer.

  Här finns information om vart du kan vända dig för...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Våldsbejakande extremism är det begrepp som använd...

 3. Händer som håller i varandra.

  De flesta av oss mår dåligt någon gång, eller känn...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?