Kris & beredskap

Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större kris inträffar eller om något allvarligt händer. Många situationer hanteras av andra myndigheter som räddningstjänst och polis. En samhällskris kan vara till exempel en skogsbrand, översvämning eller ett större elavbrott.

På nationell nivå finns det ett antal myndigheter och andra aktörer som kommunicerar med allmänheten, till exempel Polisen, Försvarsmakten och Trafikverket.

Nationell krisinformation

Här kan du alltid hitta samlad information om kriser på nationell nivå:

Akut nödsituation - ring 112

Vad är en kris?

En kris är när grundläggande funktioner hotas. Det kan vara elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet.

Det kan också handla om att väldigt många människor drabbas av något eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Välj område och läs mer

Det är alltid bra att vara förberedd på att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Här under kan du välja vilket område du vill läsa mer om. Din krisberedskap, kommunens krisberedskap eller information och kontakt vid en kris.

Mer information inom området

  1. Barn som håller i en vuxen hand.

    Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

  2. Person som håller i en telefon.

    Det är viktigt att du håller dig informerad och at...

  3. Flygbild över Ekerö centrum.

    Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?