Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel, det vill säga tar hand om drift och underhåll, av kommunens fastigheter och lokaler, parker, allmänna ytor, renhållning, vägar och andra trafikanläggningar.

Nämndens ansvar

Nämnden är ansvarig för kommunens fastigheter och lokaler när det gäller att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Nämnden ansvarar också för underhåll av våra lokaler.

Nämnden är kommunens representant i kontakt med vägföreningarna.

Nämnden ansvarar också för uthyrning av allmän platsmark och torgplatser och avgifter för det.

Nämnden ansvarar även för parkeringsövervakning, trafiksäkerhet och den övergripande gatu-, väg- och trafikplaneringen.

Fredrik Ohls (L) är ordförande i nämnden.

Förtroendevalda i Samhällsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möten och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakta samhällsbyggnadsnämnden: samhallsbyggnadsnamnden@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?