Kommunens budgetarbete

Näckros i vatten.

Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur vi fördelar pengarna under det kommande året. Budgeten speglar den politiska majoritetens prioriteringar och ska innehålla en treårig plan för Ekerö kommuns ekonomi.

Budgetarbete under året

Kommunen stämmer av budgeten månadsvis under året. Förvaltningarna rapporterar om utvecklingen till sina beslutande nämnder och till kommunstyrelsen.

Under våren

Under våren tar verksamheterna fram underlag för planeringen. I juni beslutar kommunfullmäktige om riktlinjer för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och i kommunstyrelsen.

November

Den politiska majoriteten gör:

 • ett förslag till budget för det kommande året
 • ett förslag till en verksamhetsplan
 • planer för investeringar kommande tre år.

Kommunfullmäktige beslutar om förslagen.

Årsredovisning

Efter årets slut följer vi upp budgeten i kommunens årsredovisning. Den granskas av kommunens revisorer och behandlas, antas och godkänns i kommunfullmäktige i april.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

 2. Händer som knappar på en miniräknare.

  Fortsatta satsningar på välfärden och viktiga loka...

 3. Adam Reuterskiöld (M). Kommunstyrelsens ordförande.

  Nu är budgeten för 2022 klubbad! Lyssna på kommuns...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?