Näckros i vatten.

Kommunens budgetarbete

Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur vi fördelar pengarna under det kommande året. Budgeten speglar den politiska majoritetens prioriteringar och ska innehålla en treårig plan för Ekerö kommuns ekonomi.

Budgetarbete under året

Budgeten stäms av månadsvis under budgetåret. Förvaltningarna rapporterar om utvecklingen till sina beslutande nämnder och till kommunstyrelsen.

Under våren

Under våren tar verksamheterna fram underlag för planeringen och i juni beslutar kommunfullmäktige om riktlinjer för det fortsatta budgetarbetet i nämnder och i kommunstyrelsen.

November

Den politiska majoriteten gör ett förslag till budget för det kommande året och förslag till en verksamhetsplan och planer för investeringar kommande tre år. Kommunfullmäktige beslutar om förslagen.

Årsredovisning

Efter årets slut följs budgeten upp i kommunens årsredovisning. Den granskas av kommunens revisorer och behandlas, antas och godkänns i kommunfullmäktige i april.

Läs mer

  1. Vi följer upp budgeten efter varje år i kommunens ...

  2. Fortsatta satsningar på välfärden och viktiga loka...

  3. Här kan du läsa om kommunens budget och hur dina s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?