Vår krisorganisation

Det är kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete med trygghet och att motverka brott.

Kommunstyrelsen har också det yttersta ansvaret för allt säkerhetsarbete. Under kommunstyrelsen är det kommunens säkerhetschef som leder säkerhetsarbetet.

Krisledningsnämnd och krisledning

Krisledningsnämnd

Om en situation bedöms vara allvarlig och klassas som kris så kan kommunen aktivera en krisledningsnämnd. Det är kommunens politiska ledning vid kris eller höjd beredskap. Det sker väldigt sällan, senast krisledningsnämnden aktiverades var vid Coronapandemin.

Krisledning

Krisledningen är kommunens tjänstemän som leder arbetet vid kris eller höjd beredskap.

Tjänstemän i beredskap (TiB)

Vid en kris så är det Tjänsteman i beredskap (TIB) eller kommundirektören som aktiverar en krisledningsstab för att hantera situationen.

Det finns alltid flera personer i kommunen som går att få tag på vid en krissituation. Till exempel:

 • säkerhetschef
 • kommunikationschef
 • kommundirektör
 • samordningschef.

De kan också aktivera kommunens krisledning och POSOM-grupp. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

POSOM-grupp för stöd i en kris

Om det behövs stöd eller omhändertagande under en kris så kan kommunen aktivera en POSOM-grupp. POSOM är en grupp med specialister för psykiskt och socialt omhändertagande.

Det kan till exempel vara personer från socialtjänsten, elevhälsan och Svenska kyrkan.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har alltid en beredskap om en större ...

 2. Person som håller i en telefon.

  Det är viktigt att du håller dig informerad och at...

 3. Flygbild över Ekerö centrum.

  Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?