Samarbeta med oss

Två barn som håller varandra i handen.

Samarbete mellan invånare, föreningar, företag och kommunen är ett sätt att tillsammans nå lite längre och kunna skapa ännu större nytta för fler i samhället.

När vi säger samverkan med civilsamhället så menar vi till exempel olika föreningar, organisationer och engagerade medborgare som samarbetar och löser utmaningar som gör nytta i samhället.

Tillsammans kan vi mer!

Om du engagerar dig tillsammans med andra så kan vi göra större skillnad och höras mer. Vi kan dra nytta av olika erfarenheter och gemensamt bidra till ett ännu bättre samhälle med meningsfulla aktiviteter och stöd åt fler.

Det tror vi på.

Varför tycker vi att det är viktigt?

Om vi är fler som är med så kommer resultatet att bli bättre.

Vi tror på att:

  • Fler blir delaktiga, det är viktigt i en demokrati.
  • Vi har olika perspektiv och kunskaper, det är viktigt i en demokrati.
  • Vi inkluderar fler, det är också viktigt i en demokrati. Det ska finnas plats för alla.

Vi blir helt enkelt mer demokratiska och skapar ett bättre samhälle.

När vi arbetar tillsammans kan vi ta till vara på våra gemensamma resurser. Då kan vi arbeta mer effektivt när vi utvecklar, bygger och planerar. Och vi kan ge rätt stöd och service till fler.

Mer om samarbeten

Har du idéer om samarbete?

Samverkansorganet

Kommunen har ett forum för samarbete som heter Samverkansorganet.

Här har vi personer från alla förvaltningar i kommunen. Uppdraget är att underlätta för samarbete mellan medborgare, föreningar och kommunen och också se till att fler kan vara med och engagera sig och påverka i vår kommun.

Nyfiken på mer om samverkan?

Vi tagit fram en modell som ska underlätta för samarbete mellan kommunen och samhället. Där får du reda på mer om hur vi jobbar.

Modell för samverkan Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa mer om bra exempel på samverkan som kommuner genomfört så har myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets frågor släppt en rapport där sex kommuner (inklusive Ekerö kommun) delar med sig av sina erfarenheter.

Läs rapporten om samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj område och kontaktperson som stämmer överens med din idé eller förslag på samarbete

Mer information inom området

  1. Barn som dansar.

    Här hittar du information om hur du på olika sätt ...

  2. Flygbild över Ekerö centrum.

    Ditt engagemang är viktigt och vi vill gärna höra ...