Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun.

Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun. Klicka på bilden för att se den större.

Förvaltningar & enheter

Kommunens förvaltningar sköter den löpande verksamheten. Förvaltningarna är uppdelade i olika enheter.

Kontakt till en förvaltning eller enhet?

Vill du komma i kontakt med en förvaltning eller enhet? Ring eller skicka e-post till vår vår kundtjänst. Alla information hittar du längre ner.

Kommunens förvaltningar

Kommunstyrelseförvaltningen är den centrala förvaltningen i Ekerö kommun och ansvarar också för att stötta övrig verksamhet inom:

 • ekonomi
 • HR
 • IT
 • kommunkansliet
 • kommunikation
 • näringsliv och turism
 • samordning
 • säkerhet
 • upphandling
 • utveckling och service
 • kundtjänst och service (Ekerö direkt).

Ansvarar för:

 • förskoleverksamhet för barn 1–5 år (förskola, familjedaghem och öppen förskola)
 • förskoleklass och grundskola 6–16 år
 • skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet)
 • särskola
 • vuxenutbildning
 • resursteam
 • matproduktion.

Ansvarar för:

 • bibliotek
 • Ekebyhovs slott
 • fritidsgårdar
 • förenings - och ungdomsfrågor som stöd till kultur och idrott i kommunen
 • Idélabbet
 • kommunens konst och offentlig konst
 • kulturmiljöarbete
 • kulturskola med utbildning inom teater, drama, musik, film, och annan kulturverksamhet för barn och ungdom.
 • lokaler och anläggningar för aktiviteter inom kultur och fritid.

Ansvarar för:

 • äldreomsorg
 • hemtjänst
 • insatser till funktionsnedsatta
 • individ- och familjeomsorg
 • mottagande av nyanlända.

I stadsbyggnadsförvaltningen ingår bygglovsenheten, fastighetsenheten, miljöenheten, planeringsenheten och teknik- och exploateringsenheten.

Bygglovsenheten ansvarar för:

 • bygglov
 • bygganmälan
 • strandskydd
 • bostadsanpassning.

Fastighetsenheten ansvarar för:

 • lokalförsörjningen i kommunen
 • skötsel av kommunens fastigheter, det vill säga ta hand om drift och underhåll
 • uthyrning av lokaler för kommunal verksamhet
 • att lokalerna används på bästa sätt
 • projektledning och beställning vid ny- och ombyggnationer
 • att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler.

Miljöenheten ansvarar för:

 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • enskilda avlopp
 • livsmedelsfrågor
 • tillstånd för försäljning av tobak, alkohol och läkemedel.

Planeringsenheten ansvarar för:

 • detaljplaner
 • områdesbestämmelser
 • trafikfrågor
 • översiktsplanen
 • kart- och mättjänster
 • miljöstrategiskt arbete
 • GIS.

Teknik- och exploateringsenheten ansvarar för:

 • planering och förvaltning av kommunens mark
 • exploateringsfrågor (köp och försäljning av kommunens mark)
 • vägfrågor (som rör kommunens egna vägar samt gång- och cykelvägar).

Roslagsvatten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsnät och hanteringen av hushållsavfall.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?