Styrande dokument

Här hittar du dokument som styr vår verksamhet och som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Ekerö kommun. Det gäller till exempel reglementen, taxor (avgifter), policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och andra regler som styr kommunen.

Välj område

Styrning och organisation

Riktlinjer och rutiner

Ekonomi och verksamhet

Taxor och avgifter

Lokala föreskrifter

Kartbilagor till lokala föreskrifter/ordningsföreskrifter:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?