Styrande dokument

Här hittar du dokument som styr vår verksamhet och som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Ekerö kommun. Det gäller till exempel reglementen, taxor (avgifter), policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och andra regler som styr kommunen.

Tillgänglighet och styrande dokument

Vi arbetar aktivt med att se till att göra alla dokument tillgängliga. Taxor och avgifter är prioriterade. Hör av dig till oss om du behöver stöd eller hjälp med dokumenten.

Välj område

Styrning och organisation

Riktlinjer och rutiner

Ekonomi och verksamhet

Taxor och avgifter

Lokala föreskrifter

Kartbilagor till lokala föreskrifter/ordningsföreskrifter:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?