Styrande dokument

Här hittar du dokument som styr vår verksamhet och som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Ekerö kommun. Det är till exempel reglementen, taxor (avgifter), policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och andra regler som styr kommunen.

Välj område

Hjälpte informationen på den här sidan dig?