Ekerömetoden

Flera krukor står på ett trägolv. I krukorna växer det taklökar. I mitten står en kruka med ett frö.

Är du handläggare inom socialtjänsten så kan du ha användning för Ekerömetoden. Vi har tagit fram metoden för att stötta handläggare som arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning.

Vår uppgift - att hjälpa våra brukare

Vår viktigaste uppgift inom socialtjänsten är att ge våra brukare stöd i att nå sina mål, bli mer självständiga och få ökad livskvalitet.

För att lyckas med det inom enheten för personer med funktionsnedsättning så har vi tagit fram en ny arbetsmetod för som vi kallar Ekerömetoden.

Medarbetare inom kommunens socialtjänst har varit med och tagit fram Ekerömetoden mellan 2016-2019.

Den bygger på en mix av beprövade och evidensbaserade metoder och tekniker som vi sedan har anpassat efter socialtjänstens förutsättningar.

Resultat

Metoden har visat på bra resultat - en ökad självständighet och livskvalitet för brukaren.

Vem kan använda metoden

Metoden kan användas av dig som är chef eller handläggare och arbetar med personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men den kan också användas om du arbetar med andra målgrupper, till exempel personer med lindrig utvecklingsstörning eller andra psykiatriska diagnoser.

Ekerömetodens upplägg & användning

Beskrivningen av Ekerömetoden är uppdelad i tre olika avsnitt;

  1. handläggarnas organisation och arbete
  2. handläggarens arbete med olika typer av samverkanspartners och
  3. arbetet i kontakt med brukaren.

Det är viktigt att vara öppen och flexibel när du använder Ekerömetoden. Anpassa den efter både handläggaren och brukaren.

Det finns några grundprinciper vi tycker ska genomsyra allt arbete när du använder metoden. Du hittar all information i handboken.

Vi delar med oss av metoden

Vi är stolta över att vi har fått tid, möjlighet och förtroende att arbeta fram Ekerömetoden. Därför delar vi gärna med oss av vårt arbete och hoppas att den kan bidra till positiva effekter i din verksamhet med socialt arbete.

Arbetsmetoden är sammanställd i en handbok tillsammans med mallar, checklistor och blanketter som du kan ladda ner här.

Hör gärna av dig till vår socialtjänst om vad du tycker.

Lycka till med ditt arbete!

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Små plantor i jord.

    Här delar vi med oss av forskning och metoder som ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?