Omsorg & hjälp

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp. Här kan du också få hjälp att söka ekonomiskt stöd och hitta hjälp om du har problem med missbruk. Här hittar du också orosanmälan för barn och stöd till dig som förälder och till barn och unga.

Nyheter

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag

2 november 2020
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela statsbidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter...
Omsorg & hjälp

Är du förälder? Behöver du någon att prata med?

21 oktober 2020
Är du förälder och känner behov av stöd och råd i olika frågor kring föräldraskap, familjesituation eller är du orolig för ditt barn? Ekerö kommun er...
Omsorg & hjälp

Är du ung? Behöver du någon att prata med?

21 oktober 2020
Är du ung och känner behov av hjälp i olika frågor kring skola, stress, kompisar eller hur det är hemma. Har du frågor om alkohol, narkotika eller spe...
Omsorg & hjälp

Polisens kontaktpunkt Ekerö ersätts med områdespoliser och uppsökande verksamhet

17 juni 2020
Polisens kontaktpunkt Ekerö invigdes i oktober 2016 i samband med att polisstationen på Ekerö stängde.
Kommun & politik

Ekgårdens verksamhet får nya lokaler och ett nytt trygghetsboende för äldre ska byggas

12 mars 2020
När Ekgårdens särskilda boende för äldre skulle renoveras slog Arbetsmiljöverket fast att vissa lägenheter inte uppfyllde arbetsmiljökraven. Underhåll...
Omsorg & hjälp

Ekerö kommun förnyar medborgarlöften med Polisen – för ökad trygghet i kommunen

10 mars 2020
Med syfte att göra Ekerö kommun till en ännu tryggare plats att bo och verka i, har kommunen och Lokalpolisområde Vällingby gemensamt beslutat vilka m...
Kommun & politik