Hjälpmedel & bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning, blivit sjuk eller skadat dig så kan du behöva olika hjälpmedel för att underlätta din vardag.

I de flesta fall får du hjälpmedel av en distriktssköterska eller arbetsterapeut som vet vad du behöver. Ibland kommer de hem till dig för att se om dina hjälpmedel fungerar tillräckligt bra eller om din bostad behöver anpassas för att du ska kunna bo kvar. Då kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du vända dig till Ekerö Rehab.
Du kan också titta och prova hjälpmedel i vårt utbildningsrum på Ekgården, se nedan.

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En del kan du själv köpa på apotek eller i hjälpmedelsbutiker, andra kan du få låna under längre eller kortare tid. Det kan handla om till exempel rullstol, rullator, hörapparat, inkontinensskydd eller förhöjning till stolar. Du kan också prova digitala hjälpmedel som gör det enklare att komma ihåg och hitta saker, smart belysning eller rörelselarm.

Kontaktuppgifter på Ekerö Rehab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende får du hjälp av den arbetsterapeut som finns på ditt boende.

Utbildningslägenhet

I vår utbildningslägenhet på Ekgården har du möjlighet att se och prova olika former av fysiska och digitala hjälpmedel som kan underlätta din vardag som senior, eller anhörig. Det kan handla om hjälpmedel som skapar trygghet och säkerhet, eller som gör det lättare att leva ett mer självständigt och aktivt liv. Vi kallar rummet för "klinisk utbildningslägenhet" (KUL).

Här finns också hjälpmedel och smarta saker som du kan köpa själv, få utprovade genom din vårdcentral eller av kommunens sjuksköterskor och arbets- eller fysioterapeuter.

Några exempel på hjälpmedel du hittar hos oss:

  • kommunikations- och tidshjälpmedel
  • hjälpmedel används för larm, rörelse, förflyttning och måltider
  • hjälpmedel som underlättar dagliga aktiviteter.

Vi utforskar tillsammans de hjälpmedel som passar just dina behov. Du hittar våra kontaktuppgifter lite längre ner på sidan.

Utbildning inom vård och omsorg

Här utbildar vi också vår omsorgspersonal i exempelvis basal hygien, kognitiv svikt, förflyttning, HLR, nutrition, mat och välfärdsteknik. Även externa utförare inom hemtjänsten och personal inom vård- och räddningstjänst är välkomna att boka utbildningsrummet.

Kontaktuppgifter

Vill du komma och se och prova våra hjälpmedel? Hör av dig och boka in en tid. Det är helt kostnadsfritt.

E-post: kul-lagenhet@ekero.se
Telefon: 08-124 575 46
Adress: Pomonavägen 2, 178 33 Ekerö

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag du i vissa fall kan få för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma om du har en bestående funktionsnedsättning.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassning på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma. Med hjälp av bidraget kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att bostaden ska fungera i ditt dagliga liv. Till exempel kan det handla om att ha en avskild sovplats, kunna sköta din hygien, laga och äta mat samt ta dig in och ut ur din bostad. Ett av villkoren är att ditt behov inte kan avhjälpas på ett enklare sätt, till exempel med ett hjälpmedel.

Om du ska flytta är det viktigt att du väljer en bostad som passar dina behov. Det är inte säkert att du kan få bidrag till bostadsanpassning om du flyttar.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i din bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Du kan inte få bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

Exempel på vanliga anpassningar är att:

  • installera spisvakt
  • ta bort trösklar
  • montera stödhantag
  • ordna en duschplats istället för badkar
  • installera ramp och hiss.

Reparationsbidrag

Du kan också ansöka om bidrag för att reparera eller underhålla anpassningar som du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag för, så kallat reparationsbidrag.

Ansök om reparationsbidrag Pdf, 75.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om bidrag för bostadsanpassning?

Börja med att kontakta en arbetsterapeut, eller annan sakkunnig, som kan avgöra vilken hjälp du behöver. Det kan handla om ett eller flera hjälpmedel och kanske en anpassning av bostaden. Om det behövs anpassning av din bostad så behöver vi få in följande handlingar:

  • en undertecknad ansökan. Om du behöver hjälp av ett ombud ska du även skicka med en fullmakt, se nedan. Är sökande under 18 år måste samtliga vårdnadshavare tillstyrka ansökan genom att lämna sina underskrifter på separat blankett, se nedan.
  • ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker ditt behov av anpassning.

Om vi ser att du behöver komplettera med fler handlingar så kontaktar vi dig per brev.

Skicka din ansökan med bilagor till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
Box 205
178 23 Ekerö

Ansök om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 281.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt ansök genom ombud Pdf, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök genom vårdnadshavare Pdf, 116.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Medgivande från fastighetsägare/bostadsrättsförening Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om återställningsbidrag Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter beslutet?

Beslutet skickas med brev hem till dig tillsammans med viktig information om hur du ska gå tillväga för att ordna din bostadsanpassning. Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt. Då behöver du skicka kopior på fakturaunderlag eller kvitton och informera oss om vilket bankkonto vi ska sätta in pengarna på. Ibland gör vi ett besök hos dig innan utbetalning eller ber dig att skicka in bilder på det som anpassats.

Om du inte får bidrag beviljat kan du överklaga beslutet. Då måste bygglovsenheten få din överklagan inom tre veckor från det att du fått beslutet.

Bygglovsenheten skickar sedan din överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som får göra sin egen bedömning av ärendet.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.