Orosanmälan

Ett barn som sitter på en mur i solnedgång.

För barn som råkar illa ut eller mår dåligt är det viktigt med vuxna som vågar se och agera. Kontakta kommunens socialtjänst om du misstänker att ett barn far illa. Du kan också anmäla oro för en vuxen.

Orosanmälan för barn eller vuxen

Det är viktigt att vi vuxna agerar om vi misstänker att ett barn far illa. Är du osäker så kan du kontakta oss för rådgivning innan du gör en orosanmälan.

Är du orolig över en vuxen? Är någon i din närhet utsatt för våld? Har ett allvarligt missbruk eller något annat du är orolig över? Då kan du också göra en orosanmälan till oss.

Du som privatperson kan vara anonym.

Tänk på att!

 • Du kan göra anmälan anonymt. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn.
 • Föräldrarna till det barn som anmälan gäller har rätt att läsa det som står i anmälan.
 • Om din orosanmälan gäller en vuxen person så har den vuxne rätt att läsa det som står i anmälan.

Välj först om du ska göra en orosanmälan som privatperson eller om du tillhör en yrkesgrupp som har skyldighet att anmäla att ett barn far illa. Klicka på de blå fälten.

Orosanmälan - dagtid (vardagar)

Du behöver kontakta oss om du vill göra en orosanmälan under dagtid. Du behöver inte ha bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med misstanke eller oro. Du kan vara anonym.

Du kan antingen använda vår e-tjänst för att göra en orosanmälan eller vår telefonlinje.

Orosanmälan via e-tjänst

Orosanmälan via telefon

Om du vill ringa och göra en orosanmälan så ringer du till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till omsorg och hjälp

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya orosanmälningar och ansökningar

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Orosanmälan - kvällar & helger

Om du vill göra en orosanmälan på en kväll, natt, röd dag eller helg så ska du kontakta Socialjouren Nordväst. Du behöver inte ha bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med misstanke eller oro. 

Orosanmälan - jag tillhör en yrkesgrupp som har skyldighet att anmäla

Alla vuxna har ett ansvar för att reagera och agera om ett barn mår dåligt.

Om du arbetar inom verksamheter för barn och unga, till exempel skola, hälso-sjukvård och tandvård så är du skyldig enligt lag att göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Denna typ av anmälan är inte anonym.

Du kan antingen använda vår e-tjänst för att göra en orosanmälan eller vår telefonlinje.

Orosanmälan via e-tjänst

Orosanmälan via telefon

För att göra en ny orosanmälan så ringer du till kommunen och väljer enligt nedan.

Ring kommunen 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till omsorg och hjälp

Steg 2 - sedan knappval 2 för att välja socialtjänsten

Steg 3 - sedan knappval 2 för att göra en orosanmälan

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Orosanmälan - kvällar & helger

Om du vill göra en orosanmälan på en kväll, natt, röd dag eller helg så ska du kontakta Socialjouren Nordväst. Du behöver inte ha bevis för att göra en orosanmälan. Det räcker med misstanke eller oro. 

Mer information inom området

 1. Två fältassistenter med tröjor på där det står FÄLT står och pratar med fyra unga tjejer.

  Här finns information om vart du kan vända dig för...

 2. Ungdomar som håller om varandra.

  Behöver du råd eller stöd? Här finns information o...

 3. Två vuxna som sitter ner.

  Är du förälder och känner att du behöver råd och s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?