Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett förebyggande alternativ till att få hjälp från till exempel en god man.

En framtidsfullmakt måste upprättas när du är kapabel att ta egna beslut. Du kan då bestämma vem eller vilka du vill ska ta vissa typer av beslut åt dig om du själv inte längre kan.

Överförmyndaren kan inte hjälpa till med att upprätta framtidsfullmakter. Vänd dig till en jurist om du vill ha hjälp.

Överförmyndaren har ingen allmän tillsyn över hur framtidsfullmakter används, men i vissa fall kan överförmyndaren begära in redovisning från fullmaktshavaren och besluta att fullmakten inte får användas. Det kan till exempel vara aktuellt om fullmakten missbrukas.

Missbrukande av framtidsfullmakt

Om du tror att en framtidsfullmakt missbrukas så kan du anmäla det till överförmyndaren. Vi kommer då att utreda om vi ska begära in en redovisning, att fullmakten inte längre får användas eller om det istället behövs en god man.

Om du vill få en prövning i domstol om en framtidsfullmakt har trätt i kraft så kontaktar du Solna tingsrätt.

Du kan läsa mer om framtidsfullmakter hos Solna tingsrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Angelica Covington är ersättare

Angelica Covington, chef & jurist

Christina Alsterlind, handläggare & jurist

Telefontider:
Måndag - fredag klockan 09.00 - 11.00

Telefonnummer: 08 124 571 50

E-post: of@ekero.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?