Person som skriver på dator.

Blanketter för god man, förvaltare & förmyndare

Här hittar du alla blanketter, dokument och e-tjänster som du behöver för ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

E-tjänster

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om behov av god man eller förvaltare.pdf 2.9 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om att driva rörelse, barn.pdf 2.6 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om att driva rörelse, vuxna.pdf 2.6 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om uttag från spärrat konto - föräldrar.pdf 2.1 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan om uttag - god man, förvaltare.pdf 483.6 kB 2020-09-29 14.37
Ansökan till åtgärd föräldrar.pdf 2.1 MB 2020-09-29 14.37
Ansökan till åtgärd - Gode män, förvaltare, förordnade förmyndare.pdf 547 kB 2020-09-29 14.37
Checklista nytt uppdrag god man förvaltare.pdf 122.9 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning ensamkommande barn.pdf 536.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning föräldrar.pdf 441.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning god man och förvaltare.pdf 402.4 kB 2020-09-29 14.37
Förteckning särskilt förordnad förmyndare.pdf 469.5 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - föräldrar.pdf 116.1 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - godmanskap förvaltarskap.pdf 117.5 kB 2020-09-29 14.37
Guide för förteckning - särskilt förordnad förmyndare.pdf 113 kB 2020-09-29 14.37
Guide för årsräkning och sluträkning - föräldrar och förmyndare.pdf 179.1 kB 2020-09-29 14.37
Guide för årsräkning och sluträkning - god man och förvaltare.pdf 444.3 kB 2021-01-13 14.54
Information arv och del i dödsbo.pdf 385.9 kB 2020-10-16 16.06
Information om försäljning och köp av fastighet, bostad, etc.pdf 151.9 kB 2020-09-29 14.37
Information om godmanskap och förvaltarskap.pdf 201.5 kB 2020-09-29 14.37
Information särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare.pdf 164.5 kB 2020-09-29 14.37
Information till föräldrar om barns tillgångar.pdf 1000.3 kB 2020-09-29 14.37
Intresseanmälan ställföreträdare.pdf 300.1 kB 2021-04-21 12.47
Körjournal.pdf 1 MB 2020-09-29 14.37
Redogörelse och arvodesbegäran - ensamkommande barn.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Redogörelse och arvodesbegäran - godmanskap förvaltarskap.pdf 1.7 MB 2021-02-15 13.18
Redogörelse sfv.pdf 75.1 kB 2021-02-15 13.17
Riktlinjer för ersättning, arvode och kostnader.pdf 119.2 kB 2020-09-29 14.37
Samtycke huvudman.pdf 614.3 kB 2020-09-29 14.37
Yttrande anhöriga förvaltarskap.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Yttrande anhöriga godmanskap.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - föräldrar och förmyndare, ifyllningsbar.pdf 672.1 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - föräldrar och förmyndare för utskrift.pdf 576.8 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - god man, förvaltare, ifyllningsbar.pdf 843 kB 2020-09-29 14.37
Årsräkning - god man eller förvaltare, handskrift.pdf 652.5 kB 2020-09-29 14.37
Åtagande bevaka rätt i dödsbo.pdf 1.8 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande god man för ensamkommande barn.pdf 2.5 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande god man förvaltare.pdf 2.4 MB 2020-09-29 14.37
Åtagande tillfälligt godmanskap.pdf 1.9 MB 2020-09-29 14.37

Text

Hjälpte informationen på den här sidan dig?