Särskilt förordnad förmyndare

Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmyndare är olämplig så kan domstolen utse en särskilt förordnad förmyndare.

Om domstolen utser en särskilt förordnad vårdnadshavare så ingår vanligtvis också förmynderskapet i uppdraget. En särskilt förordnad förmyndare har ingen försörjningsplikt för barnet, men ska se till att barnet får en bra försörjning.

När avslutas uppdraget?

Uppdraget som förmyndare avslutas automatiskt när barnet blir myndigt.

En förordnad förmyndare kan ansöka hos domstolen om att bytas ut innan, men stannar på sitt uppdrag tills domstolen har beslutat om byte.

Skyldigheter som förmyndare

 • Vara noggrann och alltid ha barnets bästa i åtanke.
 • Föra anteckningar och kassabok över barnets ekonomi och se till att barnets tillgångar är skilda från andras tillgångar (exempelvis föräldrarnas tillgångar eller syskonens tillgångar).
 • Inte ge bort barnets tillgångar. Personliga presenter till rimliga värden är okej. Hänsyn ska också tas till barnets ekonomiska situation.
 • En förmyndare får inte avstå arv för barnet.

Vad kan barnets pengar användas till?

Barnets pengar ska i första hand användas till barnets utbildning och nytta. Sparanden ska placeras tryggt och med skälig avkastning, alltid i barnets eget namn.

Om du är osäker om vad barnet pengar kan användas till så kontakta överförmyndaren.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.

Om en förmyndare inte sköter sitt uppdrag

Om en särskilt förordnad förmyndare inte sköter sitt uppdrag eller inte längre är lämplig, så kan domstolen besluta att förmyndaren ska bytas ut.

När behöver en förmyndare tillstånd från överförmyndaren

Förmyndaren behöver ansöka om samtycke från överförmyndaren för vissa beslut. Om du saknar samtycke där det behövs så kan dina åtgärder bli ogiltiga.

Kontakta oss på överförmyndaren om du är osäker på om du behöver samtycke.

Överförmyndare i Ekerö kommun

Marianne Ekblom, överförmyndare

Eva von Schéele är ersättare

Karin Ernestål, tf chef

Anne Rosenberg, handläggare

Angelica Covington, chef & jurist - föräldraledig från och med 19 maj, 2023.

Telefontid vardagar mellan klockan 09.00 - 11.00
Telefonnummer: 08 124 571 50
E-post: of@ekero.se

OBS! Det går alltid att nå oss via e-post, mejlen kontrolleras dagligen.

Du behöver överförmyndarens samtycke för att:

 • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
 • Köpa, byta och sälja fastighet och bostadsrätt, även vid gåva.
 • Skifta ett arv (hur tillgångarna ska fördelas) när barnet är delägare i dödsboet.
 • Köpa aktier och vissa typer av fonder (de flesta fonder kräver inte samtycke) när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp.
 • Sätta barnet i skuld, till exempel ta lån, ingå borgensförbindelse eller sätta barnets egendom som säkerhet.
 • Använda barnets inkomster för att hjälpa barnets anhöriga eller andra närstående. Så kallat understöd.

Redovisning, ekonomi & samtycke

Läs mer om redovisning, ekonomi och överförmyndarens samtycke under ditt uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Mer information inom området

 1. Händer som håller i en blomma.

  Här får du veta mer om vad som kan ingå i ett uppd...

 2. Ett barns hand som känner på en vattenstråle.

  Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshav...

 3. Barn som håller två vuxna i händerna.

  I vissa fall behöver du som förälder enligt lag ha...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?