Sjukvård och tandvård

Här hittar du mer information om vem som ansvarar för sjukvård och tandvård.

Vem ansvarar för vad?

Region Stockholm (landsting) ansvarar för:

  • sjukhusvård
  • tandvård
  • primärvård
  • hemsjukvård
  • specialistvård.

De här områdena ligger alltså inte inom kommunens ansvar.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ansvarar för:

  • att erbjuda bra hälso- och sjukvård för personer som bor på särskilt boende (äldreboenden), bostad med särskild service (LSS) eller har daglig verksamhet.

Kommunen ansvarar också för:

  • vissa delar av hälso- och sjukvård, omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Region Stockholm ansvarar för läkarvård.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) i kommunen ansvarar för tillsyn av den kommunala hälsovården och sjukvården.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?