Välj utförare - lagen om valfrihet LOV

I Ekerö kommun är det du som är brukare som bestämmer vilka som ska utföra tjänsterna som du blivit beviljad.

Vi tillämpar lagen om valfrihetssystem, (LOV).

Det betyder att du väljer själv vem som ska utföra tjänsten du blivit beviljad. Du kan välja mellan de utförare som vi har godkänt. 

Här kan du läsa mer om våra utförare inom hemtjänst, avlösarservice, ledsagarservice, boendestödfamiljerådgivning och medicinsk fotvård.

Om du inte kan eller vill välja utförare så får du ett så kallat ickevals-alternativ. Det betyder att vi väljer åt dig.

Om du vill byta utförare så ska du kontakta din handläggare.

Utförare medicinsk fotvård

Kontaktuppgifter:

Ban Issa, verksamhetsansvarig
Telefonnummer: 073-6209311
E-postadress: ban.issa@yahoo.se

Behandling sker hos kunden.

Kontaktuppgifter:

Carmen Holmgren, verksamhetsansvarig
Telefonnummer: 070-841 88 80
E-postadress: carmenholmgren@gmail.com

Behandling sker hos kunden eller på salongen.

Hitta hit

Ekebyhovsvägen 1, 178 30 Ekerö

Kontaktuppgifter:

Asta Skuodaite, verksamhetsansvarig
Telefonnummer: 08-560 33 912
E-postadress: asta_s@hotmail.com

Behandling sker hos kunden eller på salongen.

Hitta hit

Ekuddsvägen 56, Ekerö

Utförare avlösarservice

Utförare ledsagarservice

Utförare boendestöd

Ekerö boendestöd är en kommunal utförare av boendestöd.

Informationsblad Ekerö boendestöd Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter:

Maya Gabro, enhetschef
Telefonnummer: 08-124 574 04
E-postadress: maya.gabro@ekero.se

Mälaröarnas boendestöd är en fristående utförare av boendestöd.

Informationsblad Mälaröarnas hemtjänst AB (boendestöd) Pdf, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter:

Ingrid Edlund, enhetschef
Telefonnummer: 076-175 07 00
E-postadress: ingrid@malaroarnasboendestod.se

Utförare hemtjänst

Utförare familjerådgivning

Ickevals-alternativ

Om du inte vill eller kan välja själv får du ett ickevals-alternativ. Ett ickevals-alternativ innebär att du får en utförare som är godkänd av kommunen. Vilket ickevals-alternativ du får beror på när du ansöker om tjänsten.

Ickevalsalternativ för boendestöd juni - december 2023:

Juni: AdeoCare AB

Juli: Mälaröarnas boendestöd

Augusti: Ekerö boendestöd

September: AdeoCare AB

Oktober: Mälaröarnas boendestöd

November: Ekerö boendestöd

December: AdeoCare AB

Ickevalsalternativ för ledsagarservice juni - december 2023:

Juni: Kommunal utförare

Juli: God Omsorg AB

Augusti: Nanny.nu

September: Kommunal utförare

Oktober: God Omsorg AB

November: Nanny.nu

December: Kommunal utförare

Ickevalsalternativ för hemtjänst juni - december 2023:

Juni: Ekerö hemtjänst

Juli: Mälaröarnas Hemtjänst AB

Augusti: AdeoCare Ekerö AB

September: Ekerö hemtjänst

Oktober: Mälaröarnas Hemtjänst AB

November: AdeoCare Ekerö AB

December: Ekerö hemtjänst

Ickevalsalternativ för avlösarservice juni - december 2023:

Juni: Kommunal utförare

Juli: God Omsorg AB

Augusti: Nanny.nu

September: Kommunal utförare

Oktober: God Omsorg AB

November: Nanny.nu

December: Kommunal utförare

Ickevalsalternativ för medicinsk fotvård juni - januari 2023:

Juni: Ekerö medicinsk fotvård

Juli: Ban’s fotvård

Augusti: Sanum fötter

September: Ekerö medicinsk fotvård

Oktober: Ban’s fotvård

November: Sanum fötter

December: Ekerö medicinsk fotvård

Ickevalsalternativ för familjerådgivning juni - januari 2023:

Juni: Familjeterapeuterna Syd AB

Juli: Psykologmottagningen Susanne Kihlström AB

Augusti: Acord Familjerådgivning

September: City Psykologhus

Oktober: Framnäsgruppen AB

November: Söderstödsgruppen

December: Soultime Familjebehandling

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?