Anhörigbehörighet

 Anhörigbehörighet är ett verktyg för familjemedlemmar att hjälpa en annan familjemedlem som på grund av till exempel sjukdom inte längre har förmåga att ta hand om sin ekonomi.

Nära anhöriga kan i vissa fall företräda en person som inte längre kan fatta egna beslut. Den anhörige kan då utföra vardagliga ärenden som att betala räkningar, teckna försäkringar, ansöka om särskilt boende eller ansöka om bidrag.

Det är i första hand make, maka eller sambo som kan företräda personen. Om det inte är möjligt så kan barn, barnbarn, föräldrar, syskon och sist syskonbarn i stället företräda personen.

Anhörigbehörigheten kan inte användas om det finns en giltig framtidsfullmakt eller om det finns en god man eller förvaltare.

Läs mer om anhörigbehörighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?