Demenssjukdom

Att glömma är naturligt och det är något vi alla gör ibland. När glömskan blir ett problem kan det dock vara tecken på en demens.

Demenssjukdom är en kognitiv sjukdom, och ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller.

Demenssjukdom gör att de intellektuella, känslomässiga eller praktiska funktionerna blir sämre.

Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. Det är ovanligt att drabbas före medelåldern, risken ökar efter 65 års ålder.

Diagnosen fastställs inte genom en enskild undersökning utan genom att väga samman fakta från flera undersökningar.

Vanliga tecken på demenssjukdom

  • svårt att hitta i välkända miljöer
  • svårt att planera och genomföra olika vardagssysslor
  • svårt att formulera sig och hitta ord.

Så arbetar Ekerö kommun med demenssjukdom

Vi har tagit fram en modell att arbeta efter som innebär samordnad vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Modellen är framtagen tillsammans med regionens primärvård och minnesmottagning.

Demenssjukdom - samverkansmodell Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Vi har också dagverksamhet för personer med demenssjukdom och som är i behov av gemenskap och aktivitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?