Demenssjukdom

Äldre person ler mot en yngre person i vårdkläder.

Att glömma är naturligt och det är något vi alla gör ibland. När glömskan blir ett problem kan det dock vara tecken på en demens. Här kan du också läsa mer om stöd och aktiviteter för dig med demenssjukdom.

Vad är demenssjukdom?

Demenssjukdom är en kognitiv sjukdom, och ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. Sjukdomen gör att de intellektuella, känslomässiga eller praktiska funktionerna blir sämre.

Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. Det är ovanligt att drabbas före medelåldern, risken ökar efter 65 års ålder. Diagnosen fastställs genom att väga samman fakta från flera undersökningar.

Tecken på demenssjukdom

Några av de vanligaste tecknen på demenssjukdom är:

 • svårt att hitta i välkända miljöer
 • svårt att planera och genomföra olika vardagssysslor
 • svårt att formulera sig och hitta ord.

Så arbetar Ekerö kommun med demenssjukdom

Vi har tagit fram en modell att arbeta efter som innebär samordnad vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Modellen är framtagen tillsammans med regionens primärvård och minnesmottagning.

Demenssjukdom - samverkansmodellen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Anhöriga till personer med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom som har behov av stöd kan kontakta vår demenssamordnare, telefon: 08-124 572 85 eller Ekdungens dagverksamhet, telefon: 08-124 577 69.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Personer med demenssjukdom som är i behov av gemenskap och aktivitet är välkomna till vår dagverksamhet på Ekdungen.

Café Tänkvärt

Café Tänkvärt är en öppen mötesplats för dig som befinner dig i ett tidigt skede av demenssjukdom och för dig som anhörig. Vi erbjuder kunskap och stöd inom kognitiv sjukdom och demenssjukdom oavsett om det gäller dig själv eller någon i din närhet. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Besök Café Tänkvärt på Ekerö:

Plats: Ekdungens lokal. Adress Ekuddsvägen 56
Dag: 11/1, 8/2, 7/3, 4/4, 16/5 och 27/6
Tid: klockan 16.30 - 18.30

Besök Café Tänkvärt i Stenhamra:

Plats: Söderströmsgårdens lokal Vallviken. Adress Uppgårds skolväg 1
Dag: 24/1, 21/2, 20/3, 17/4, 29/5 och 19/6
Tid: klockan 13.00 - 15.00

Mer information inom området

 1. Äldre kvinna som gungar och ler.

  Du som är äldre ska få den hjälp och det stöd som ...

 2. Två händer som tillsammans håller ett hjärta.

  Om du vårdar eller hjälper någon nära som är äldre...

 3. bandklippning vid invigning av cafe tänkvärt. ballonger och glada människor.

  Vår nya verksamhet Café Tänkvärt är nu invigd med ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?