Äldre person ler mot en yngre person i vårdkläder.

Demenssjukdom

Att glömma är naturligt och det är något vi alla gör ibland. När glömskan blir ett problem kan det dock vara tecken på en demens. Här kan du också läsa mer om vad stöd och aktiviteter för dig med demenssjukdom.

Vad är demenssjukdom?

Demenssjukdom är en kognitiv sjukdom, och ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller.

Demenssjukdom gör att de intellektuella, känslomässiga eller praktiska funktionerna blir sämre.

Varje år insjuknar mer än 20 000 personer i en demenssjukdom. Det är ovanligt att drabbas före medelåldern, risken ökar efter 65 års ålder.

Diagnosen fastställs inte genom en enskild undersökning utan genom att väga samman fakta från flera undersökningar.

Vanliga tecken på demenssjukdom

  • svårt att hitta i välkända miljöer
  • svårt att planera och genomföra olika vardagssysslor
  • svårt att formulera sig och hitta ord.

Så arbetar Ekerö kommun med demenssjukdom

Vi har tagit fram en modell att arbeta efter som innebär samordnad vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Modellen är framtagen tillsammans med regionens primärvård och minnesmottagning.

Demenssjukdom - samverkansmodell Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Personer med demenssjukdom som är i behov av gemenskap och aktivitet är välkomna till vår dagverksamhet på Ekdungen.

Mötesplatsen Café Tänkvärt

Café Tänkvärt är en öppen mötesplats för dig som befinner dig i ett tidigt skede av kognitiv svikt som till exempel demenssjukdom och för dig som anhörig. Vi erbjuder kunskap och stöd inom kognitiv sjukdom och demenssjukdom oavsett om det gäller dig själv eller någon i din närhet. Vi som arbetar här har tystnadsplikt. Det kostar inget och alla är välkomna.

Besök Café Tänkvärt på Ekerö: Ekuddsvägen 56, torsdagar klockan 16.30 - 18.30
Besök Café Tänkvärt i Stenhamra: Öppnar inom kort!

Mer information inom området

  1. Du som är äldre ska få den hjälp och det stöd som ...

  2. Om du vårdar eller hjälper någon nära som är äldre...

  3. Vår nya verksamhet Café Tänkvärt är nu invigd med ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?