årsrik kvinna gungar

Äldre

Du som är äldre ska få den hjälp och det stöd som du behöver och känna att du har en meningsfull vardag. Här kan du läsa mer om äldreboende, så kallat vård-och omsorgsboende, om olika aktiviteter och mötesplatser och om demenssjukdom.

Vi vill att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför får du i första hand hjälp i hemmet. Om du däremot inte kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på äldreboende.

Exempel på stöd till dig som är äldre

Vart vänder jag mig?

Om du vill ha mer information om vilken hjälp som finns att få ska du kontakta kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Om du vårdar eller hjälper någon nära som är äldre...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?