Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, matlåda och trygghetslarm men även boendestöd och avlösarservice.

Det är kommunens biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Läs mer

  1. Hemtjänst finns för dig som behöver stöd och hjälp...

  2. Om du inte kan laga mat själv så kan du få färdigl...

  3. Du som oroar dig för att till exempel ramla kan an...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?