Händer och fingrar.

Psykisk ohälsa

De flesta av oss mår dåligt någon gång, eller känner någon som gör det. Om du känner dig nedstämd, har svårt att sova, känner dig orolig eller lider av psykiska besvär finns det hjälp och stöd att få.

Vad du kan göra

  • Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässig kris så kan du kontakta din vårdcentral eller hälsocentral. Där kan du till exempel få hjälp till psykolog.
  • Om du är i akut behov av psykiatrisk vård så ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112 för att få hjälp.

Om du har en varaktig psykisk funktionsnedsättning så kan du få stöd och hjälp av kommunen.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp.

Stödlinjer och annan hjälp vid psykisk ohälsa

Mind länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 Sjukvårdsupplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Här finns information om vart du kan vända dig för...

  2. För barn som råkar illa ut eller mår dåligt är det...

  3. Ibland finns det behov för barn och unga att byta ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?