Invandring och integration

Vi vill att du som är nyanländ och som bor i Ekerö kommun ska känna dig hemma och vara delaktig i samhället.

Så fungerar det

Det är flera myndigheter som har ett gemensamt ansvar för nyanlända som kommer till Sverige och Ekerö.

Här kan du läsa mer om mottagandet av nyanlända i Ekerö kommun och om hur det går till.

Mottagandet av nyanlända i Ekerö kommun

Ekerö kommun tar emot nyanlända och ensamkommande barn efter anvisning (beslut) från Migrationsverket.

Hur många nyanlända vi och andra kommuner tar emot beror på:

  • kommunens storlek
  • hur många jobbmöjligheter som finns
  • hur många nyanlända som redan finns i kommunen och
  • hur många nyanlända kommunen totalt har tagit emot.

Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Migrationsverket beslutar om hur många nyanlända varje kommun ska ta emot.

Kommunen ansvarar för nyanländas integrationsprocess under etableringsperioden som är 24 månader.

Läs mer

  1. Välkommen till Ekerö kommun! Vi finns här för dig ...

  2. I nätverket Öar utan gränser samarbetar Ekerö komm...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?