Kostnader och avgifter för omsorg & hjälp

Alla kostnader och avgifter inom vård och omsorg beskriver vi i broschyren för avgifter inom vård och omsorg.

I broschyren kan du läsa om avgifter och kostnader för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, särskilt boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och matlåda.

Våra tjänster är avgiftsbelagda. Hur mycket du får betala beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du behöver anmäla din inkomst för att vi ska kunna beräkna hur mycket du får betala.

Ny hyresmodell för äldre på särskilda boenden

Vi har tagit fram en ny hyresmodell för äldre som bor på Söderströmsgården, Ekgården och Kullen. Syftet med den nya hyresmodellen är att få hyror som är rättvisa och som motsvarar en skälig bruksvärdeshyra i Ekerö kommun.

I dagsläget kan hyresgäster i likvärdiga lägenheter betala olika mycket i hyra. Dessutom har vi hittills inte tagit betalt för alla delar som ska ingå i hyran. Därför har vi nu tagit fram en ny modell för hyressättning som kommer att innebära en hyreshöjning för alla äldre som bor på särskilda boenden.

Den nya hyresmodellen börjar gälla den 1:a september 2023.

Den nya hyresmodellen baserar sig på tre delar:

Den enskilda lägenheten

Grundhyran för den enskilda lägenheten är baserad på en jämförbar lägenhet i Ekerö bostäders bestånd, med justering för skillnad i läge, modernitet, lägenhetstyp och standard.

Tillgång till gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen är till exempel kök, samvarorum, aktivitetsrum, uteplats, besökstoaletter och gemensamma förråd. Att dessa utrymmen är möblerade och att städning ingår är faktorer som höjer bruksvärdet. Hit räknas inte tvättstuga, trapphus, korridorer, personalutrymmen, expeditioner, teknikrum och liknande.

Övrig service

Med övrig service menar vi exempelvis el, bredband och vissa typer av installationer, till exempel taklyft och specialsäng. Även närhets- och trygghetsfaktorer som tillgång till personal dygnet runt och annan service, som fotvård, frisör och restaurang räknas som övrig service. Förbrukningsvaror ingår inte.

Dessa tre delar avgör hur stor din nya hyra blir.

Hyreshöjning

Nu när vi beräknar hyrorna på det nya sättet kommer hyrorna att höjas. Samtliga hyresgäster, eller deras företrädare, har fått information via brev om sin nya hyra under maj månad.

För att minska påverkan för dig har socialnämnden beslutat om en trappningsregel för höjning av
hyran för befintliga hyresgäster. Den innebär att du får en höjning med maximalt 700 kr per månad varje år tills du är uppe i full hyra. Det betyder att det kan dröja ett, eller flera, år innan du betalar din fulla hyra beroende på hur stor skillnad det är mellan din nuvarande hyra och din nya hyra.

Utöver detta tillkommer den årliga hyreshöjning som Ekerö bostäder gör.

Från och med 2024 kommer hyreshöjningen att ske i samband med Ekerö bostäders årliga hyreshöjningar. Vi skickar ett brev minst tre månader innan fakturan kommer för att meddela den nya hyran.

Omsorgsavgift

Förutom hyran betalar du också en avgift för omsorgen och maten. Storleken på din avgift är individuell och baseras på dina inkomster och din boendekostnad. Innan omsorgsavgiften tas ut är du garanterad att få behålla en viss del av dina inkomster, det så kallade minimibeloppet. Minimibeloppet är den summa du har rätt att behålla för dina personliga behov.

Ökad boendekostnaden kan innebära att du får en lägre omsorgsavgift. (Du behöver inte meddela din nya hyra oss.) Men för att säkerställa att du betalar rätt omsorgsavgift kan du lämna in en ny anmälan om inkomst, kostnader och utgifter. Du, eller en anhörig, kan lämna in uppgifterna via e-tjänsten "Anmäl din inkomst" här nedanför eller kontakta oss för att få en blankett hemskickad.

Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter får du betala maxavgift, läs mer om våra avgifter högst upp på denna sida.

Om du har negativt avgiftsutrymme kan du ansöka om sänkt matkostnad. Avgiftsutrymmet är den summa som är kvar efter att dina kostnader för exempelvis boende dragits av från dina inkomster. Du behöver ha sökt bostadstillägg (läs mer längre ner) innan du ansöker om sänkt matkostnad.

Om du vill ansöka om nedsättning av matkostnad på särskilt boende kan du göra det i vår e-tjänst, eller genom att kontakta oss.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Du som är pensionär kan ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Om du redan är beviljad bostadstillägg behöver du anmäla din nya hyra till Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägget för en pensionär kan 2023 som mest uppgå till 7 290 kronor per månad för den
som är ensamstående, baserat på en hyra på maximalt 7 500 kronor per månad (halva beloppet för den som är gift eller sammanboende).

För att kunna ha en skälig levnadsnivå och en bostad finns det möjlighet att få försörjningsstöd för äldre från Pensionsmyndigheten, i stället för ekonomiskt bistånd från kommunen. Äldreförsörjningsstödet och rätten till särskilt bostadstillägg, prövas automatiskt för alla pensionärer som ansöker om bostadstillägg.

Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra?

Som hyresgäst kan du:

  • söka bostadstillägg från Pensionsmyndigheten
  • skicka in en inkomstuppgift till kommunen
  • ansöka om nedsättning av matkostnad

Det har gått ut ett informationsbrev till alla äldre, eller deras företrädare, som bor på särskilda boenden. I brevet fanns även en uppmaning att skriva under för att godkänna eller inte godkänna den nya hyran.

Om vi inte får hyresgästens godkännande, eller om svar uteblir, kommer kommunen att skicka en ansökan till hyresnämnden om prövning av den begärda hyran.

Reducerad avgift för familjerådgivning

Första besöket är kostnadsfritt och därefter kan du få ytterligare fyra samtalstillfällen till reducerat pris, 500 kr per gång. Du betalar till familjerådgivaren när du gör ditt besök.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?