Kostnader och avgifter för omsorg & hjälp

Alla kostnader och avgifter inom vård och omsorg beskriver vi i informationsbroschyren för avgifter inom vård och omsorg.

I broschyren står det om avgifter och kostnader för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, särskilt boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och matlåda.

Avgift för Familjerådgivning

Varje samtal kostar 500 kr och betalas till familjerådgivaren i samband med besök

Hjälpte informationen på den här sidan dig?