Kostnader och avgifter för omsorg & hjälp

Alla kostnader och avgifter inom vård och omsorg beskriver vi i broschyren för avgifter inom vård och omsorg.

I broschyren kan du läsa om avgifter och kostnader för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, särskilt boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och matlåda.

Våra tjänster är avgiftsbelagda. Hur mycket du får betala beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du behöver anmäla din inkomst för att vi ska kunna beräkna hur mycket du får betala.

Reducerad avgift för familjerådgivning

Första besöket är kostnadsfritt och därefter kan du få ytterligare fyra samtalstillfällen till reducerat pris, 550 kr per gång. Du betalar till familjerådgivaren när du gör ditt besök.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö