Kostnader och avgifter för omsorg & hjälp

Alla kostnader och avgifter inom vård och omsorg beskriver vi i broschyren för avgifter inom vård och omsorg.

I dokumentet kan du läsa om avgifter och kostnader för hemtjänst, trygghetslarm, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, särskilt boende, daglig verksamhet, korttidsvistelse och matlåda.

Våra tjänster är avgiftsbelagda. Hur mycket du får betala beror på din inkomst och hur mycket hjälp du behöver. Du behöver anmäla din inkomst för att vi ska kunna beräkna hur mycket du får betala.

Reducerad avgift för familjerådgivning

Första besöket är kostnadsfritt och därefter kan du få ytterligare fyra samtalstillfällen till reducerat pris, 500 kr per gång. Du betalar till familjerådgivaren när du gör ditt besök.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?