Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp.

Vi vill att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett meningsfullt liv och kunna delta i samhället på lika villkor som alla andra.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vilket stöd kan jag få?

  • Du kan få möjlighet att delta på olika former av sysselsättning, till exempel daglig verksamhet och praktik.
  • Du kan få personligt stöd om du har behov av det.
  • Du kan få stöd i din egen bostad eller i annan boendeform som du har.

Du får ditt stöd enligt socialtjänstlagen, också kallad SoL, eller lagen om stöd och service, också kallad LSS.

Mer information om LSS- och SoL-insatser på region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag gör vi en utredning där vi tar reda på om du omfattas av LSS.

SoL- socialtjänstlagen

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Du kan också få information om stöd genom att kontakta kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?