Stöd till familjen

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer där det kan kännas bra att få hjälp eller stöd.

Råd och stöd

Hos Öppenvården kan du få stöd och hjälp utifrån din situation. Råd och stöd är en insats vi ger till de barn, ungdomar, föräldrar och familjer som känner att de behöver prata med någon om saker som händer i familjen. Vi kan ge familjen stöd i att prata med varandra, hitta nya sätt att kommunicera för att bryta gamla mönster. Viktigast är att samtalen handlar om det som är svårt just nu.

Du kan få upp till fem rådgivande samtal och det är personens eller familjens behov som är avgörande för hur vi lägger upp det. Oftast kan vi erbjuda tid inom en vecka och ni kan avsluta kontakten med oss när ni vill. Våra råd och stödsamtal registreras inte på något sätt.

Om du vill komma i kontakt med oss, fyll i e-tjänsten "Råd och stöd barn och familj" som du hittar här nedanför, eller ring telefon 08-124 570 09 . Om vi inte kan svara just då, så kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till dig eller er som vill prata om olika familjefrågor, främst inom vuxna parrelationer.

Ni kan få hjälp att bearbeta problem som en eller fler av er upplever att ni har i relationen, vardagslivet eller i familjen. Alla familjer och familjekonstellationer är välkomna.  

I samtalen får ni sätta ord på det som känns svårt, era känslor och funderingar tillsammans med en utomstående person. Det kan hjälpa er att öka förståelse för varandra och ge er möjligheten att se på era meningsskiljaktigheter ur ett annat perspektiv. 

Ni behöver ha med er ett kundnummer till familjerådgivningen. Det får ni genom att kontakta oss på telefonnummer: 08- 124 571 00. Första besöket är kostnadsfritt och därefter kan ni få ytterligare fyra samtalstillfällen till reducerat pris.

Om ni är separerade och behöver stöd i att samarbeta kring era gemensamma barn kontaktar ni familjerätten för samarbetssamtal.

Familjerätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens stödinsatser

Socialförvaltningen ger stöd och hjälp. Vissa stödinsatser kräver att du kontaktar oss för en biståndsbedömning medan andra är öppna för alla. Vi har självklart tystnadsplikt.

Mer information för barn och ungdomar på kollpasoc Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningen har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får skriva under ett avtal där de förbinder sig att följa sekretess- och tystnadsplikten. Om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss så fortsätter sekretessen och tystnadsplikten att gälla ändå.

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

Det innebär att du ska känna dig trygg med att våra anställda inte berättar sådant som de fått veta i sitt arbete till obehöriga. Du kan också vara säker på att vi inte lämnar ut dina handlingar till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska vi lämna ut uppgifter, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Vi lämnar då endast uppgifterna till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.

Familjebehandling

Familjebehandling är för familjer som har barn upp till 20 år.

Vi hjälper att stärka relationer och kommunikation i familjen med utgångspunkt från barnens situation. Det kan exempelvis vara att hitta gemensamma lösningar på konflikter eller andra problem som finns mellan familjemedlemmarna.

Vårt arbete inriktar sig på att stärka föräldrarollerna, underlätta för bra samtal både inom och utom familjen samt hjälp att hantera konflikter på ett bra sätt.

Om du vill söka hjälp eller vill veta mer kontakta oss på tel: 08-124 571 00. När du ringer så välj knappval 1 och sedan 4 så kommer du rätt.

OBS! Om ni har separerat och behöver stöd i att samarbeta kring era gemensamma barn ska ni istället kontakta familjerätten och boka samarbetssamtal.

Familjerätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

page-omsorgo-hjalp-gron.png
Råd och stöd
Råd- och stödverksamhet till familjer
Tegelbruksvägen 1B, Ekerö

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö