Stöd till familjen

Som familj kan man ställas inför olika problem och situationer där det kan kännas bra att få hjälp eller stöd.

Familjerådgivning

Att leva tillsammans är inte alltid enkelt. Bekymmer för barn, styvbarn, arbete och ekonomi kan skapa irritation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Familjerådgivningen är till för vuxna, boende i Ekerö kommun, som har problem i sin relation. Familjerådgivningen är helt frivillig och sker under sekretess.

Du behöver ha med dig ett kundnummer till familjerådgivningen. Det får du genom att kontakta oss på telefonnummer: 08- 124 571 00 . Första besöket är kostnadsfritt och därefter kan du få ytterligare fyra samtalstillfällen till reducerat pris, se avgifter längst ner på sidan.

Välj den familjerådgivare du vill ha i listan. Du kan sedan byta om du vill.

Kommunens stödinsatser

Socialförvaltningen har en skyldighet att ge stöd och hjälp om det inte går att få på annat sätt. Vissa stödinsatser kräver att du kontaktar oss för en biståndsbedömning medan andra är öppna för alla.

Råd och stöd

Råd och stöd är en insats vi ger till de barn, ungdomar, föräldrar och familjer som vill ha det.

Du kan få upp till fem rådgivande samtal och det är personens eller familjens behov som är avgörande för hur vi lägger upp det.

Syftet kan vara att ge familjen stöd i att prata med varandra, hitta nya sätt att kommunicera för att bryta gamla mönster. Viktigast är att samtalen handlar om det som är svårt just nu.

Oftast kan vi erbjuda tid inom en vecka och ni kan avsluta kontakten med oss när ni vill. Våra råd och stödsamtal registreras inte på något sätt och vi har självklart tystnadsplikt.

Ring oss om du har frågor eller vill boka en tid. Om vi inte kan svara just då, så kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp senast nästkommande vardag.

page-omsorgo-hjalp-gron.png
Råd och stöd
Råd- och stödverksamhet till familjer
Tegelbruksvägen 18, Ekerö

Familjebehandling

Familjebehandling är för familjer i Ekerö kommun som har barn upp till 18 år.

Vi hjälper till att hitta gemensamma lösningar på konflikter eller andra problem som finns mellan familjemedlemmarna.

Vårt arbete inriktar sig på att stärka föräldrarollerna, underlätta för bra samtal både inom och utom familjen samt hjälp att hantera konflikter på ett bra sätt. Vi arbetar med olika metoder både hemma hos er och på socialförvaltningens kontor.

Kontakta oss om du vill veta mer eller behöver hjälp.

Familjerätten

Ekerö kommun har tillsammans med Solna stad och Sundbybergs stad en gemensam familjerättsnämnd.

Familjerätten kan erbjuda stöd och andra insatser som till exempel när ni vill fastställa faderskap, adoptera ett barn eller om ni som föräldrar har svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn.

Familjerätten Solna stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Från och med 27 juni har vi öppet 08.00 - 16.00 och stängt för lunch 12.00 - 13.00

Ska du besöka oss?

OBS! Vecka 28 - 32 flyttar receptionen till Socialtjänstens hus som ligger bakom huvudentrén.

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?