God man för ensamkommande barn

Om ett barn kommer till Sverige utan en vårdnadshavare och utan uppehållstillstånd, så ska barnet få hjälp av en god man.

En god man ska ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta barnets frågor. Det är överförmyndaren som utser en god man för ensamkommande barn.

Vilken överförmyndare som har ansvar för att ordna god man för barnet bestäms av var barnet befinner sig (under asylprocessen) eller var barnet är folkbokfört (om barnet har fått uppehållstillstånd).

Den gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och är inte heller underhållsskyldig eller skadeståndsskyldig för barnet.

En god man ska till exempel:

 • ha regelbunden kontakt med barnet, boende, skola, socialtjänst och andra runtomkring barnet
 • hjälpa och stötta inför och under asylutredningen
 • vara med på möten med Migrationsverket
 • företräda barnet i kontakter med myndigheter
 • ansöka om bidrag, stöd och insatser enligt socialtjänstlagen
 • ta hand om barnets tillgångar
 • se till så att barnet har det bra på sitt boende.

Du redovisar uppdraget varje kvartal till överförmyndaren.

Förteckning för ensamkommande barn Pdf, 536.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtagande god man ensamkommande barn Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Körjournal ensamkommande barn Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelse och begäran om arvode (ersättning) ensamkommande barn Pdf, 153 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdraget avslutas automatiskt när barnet blir myndigt eller tidigare om överförmyndaren beslutar det.

Lag om god man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning till god man eller förmyndare för ensamkommande barn

Särskilt förordnade förmyndare och gode män till ensamkommande barn har rätt till ersättning (arvode) för uppdraget och ersättning för kostnader (till exempel porto, telefon).

Som förmyndare ansöker du om ersättning varje år när du lämnar in årsräkningen.

Som god man ansöker du om ersättning varje kvartal när du lämna in redogörelsen.

När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet. Det är socialnämnden i kommunen som ska se till att ordna en särskild vårdnadshavare.

Särskilt förordnade vårdnadshavare på Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Ett barns hand som känner på en vattenstråle.

  Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshav...

 2. Barn som håller två vuxna i händerna.

  I vissa fall behöver du som förälder enligt lag ha...

 3. Händer som håller i en blomma.

  Ibland kan ett barn behöva en god man under en beg...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?