Tillfällig god man

Ibland kan ett barn behöva en god man under en begränsad tid.

Det gäller framför allt när det kan finnas risk för intressekonflikt mellan barnet och ställföreträdaren. Till exempel när ställföreträdaren ska företräda både sig själv och barnet vid en rättshandling.

Samma sak gäller om förmyndarens sambo, maka eller make ska ingå rättshandlingen med barnet.

De vanligaste tillfällena när barn ska ingå avtal med förmyndare eller förälder eller förälderns maka/make/sambo är när barnet:

 • har del i samma dödsbo
 • gemensamt ska köpa en bostad
 • ska få en bostad i gåva från förälder.

Det är överförmyndaren som beslutar om att utse en tillfällig god man och prövar också om den föreslagna gode mannen är lämplig.

Mer information inom området

 1. Ett barns hand som känner på en vattenstråle.

  Alla under 18 år är barn och ska ha en vårdnadshav...

 2. Barn som håller två vuxna i händerna.

  I vissa fall behöver du som förälder enligt lag ha...

 3. Händer som håller i en blomma.

  Om ett barn saknar förmyndare eller om en förmynda...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?