Hedersrelaterat våld och förtryck

Du som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan få stöd och hjälp.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan visa sig på olika sätt. Det kan till exempel handla om att du inte får ha en pojkvän eller flickvän, att du inte får vara med på idrottslektionerna eller att du tvingas att gifta dig mot din vilja.

Med hedersrelaterat våld och förtryck menar vi till exempel att du:

 • inte får ha pojkvän eller flickvän
 • pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja
 • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder du ska ha på dig
 • inte får gå ut själv
 • inte får delta i vissa skolämnen, till exempel idrott
 • utsätts för våld eller hot
 • förs ut ur Sverige mot din vilja
 • förväntas vänta med sex tills du gifter dig
 • blir utfryst eller bestraffad om du inte gör som din familj, släkt eller andra i din närhet vill
 • förväntas övervaka eller kontrollera din syster eller någon annan kvinnlig familjemedlem eller släkting.

Stöd och hjälp till dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Upplever du att du utsätts för förtryck, våld eller begränsningar av din familj eller släkt?

Det finns hjälp att få. Om du kontaktar kommunens socialtjänst så kan vi hjälpa dig.

Du behöver inte berätta vad du heter.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Akut behov av hjälp - socialjouren

Om du är i akut behov av hjälp från socialtjänsten på kvällar eller helger ska du ringa socialjouren.

Telefonnummer 010 444 05 00

Telefontider

Måndag - torsdag klockan 17.00 - 02.00

Fredag klockan 15.00 - 02.00

Lördag - söndag klockan 16.00 - 02.00

Vardagar mellan klockan 02.00 - 08.00 når du Socialjouren på 112

Helger mellan klockan 02.00 - 16.00 når du Socialjouren på 112

Mer om Socialjouren

Läs mer

 1. Här finns information om vart du kan vända dig för...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?