Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Flicka som står på en äng

Ibland finns det behov för barn och unga att byta miljö ett tag. Familjehem, jourhem och att vara kontaktfamilj eller kontaktperson är några sätt.

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj en kortare eller längre tid.

Vill du hjälpa till?

Vi behöver fler familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Om du är intresserad kan du skicka en intresseanmälan i vår e-tjänst.

Ett familjehem tar emot barn och ungdomar som en medlem i familjen under en kortare eller längre tid. Socialnämnden utreder och godkänner alla familjehem.

Det kan handla om barn och ungdomar som går i förskola eller skola men som av olika skäl behöver bo hos en annan familj. Orsaken kan vara föräldrars sjukdom, missbruk eller personliga problem. Det kan också handla om ensamkommande flyktingbarn utan anhöriga som behöver ett familjehem.

Ett familjehem kan se ut på olika sätt till exempel en familj med egna barn, en ensamstående eller en närstående till barnet.

Vad krävs av ett familjehem?

Som familjehem ger man barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för det barn som du tar emot.

Vill du hjälpa till?

Kika på filmen och hör av dig till oss.

Ett jourhem tar med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när vi behöver utreda barnets situation. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för barnet hos jourhemmet.

Vill du hjälpa till?

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom några dygn i månaden. Kontaktfamiljen blir ett hem utöver barnets egen familj och i uppdraget ingår även viss kontakt med föräldrarna.

En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt, till exempel en familj med egna barn, en ensamstående eller en närstående till barnet eller ungdomen. Det är viktigt att det finns tid, utrymme och engagemang för det barn som tas emot.

Vill du hjälpa till?

Ett barn kan behöva stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö. I sådana situationer kan vi utse en kontaktperson.

Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Det kan vara några timmar efter skolan eller på helgerna.

Vill du hjälpa till?

Det finns även kontaktperson för funktionshindrade. Du kan läsa mer om det här:

Behöver du hjälp?

Du som är i behov av familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan ansöka om hjälp för ditt barn hos oss. En socialsekreterare gör då en utredning om ditt och ditt barns behov.

Om du vill komma i kontakt med mottagningen så ska du ringa till kommunen och väljer enligt nedan.

Telefonnummer: 08 124 571 00

Steg 1 - knappval 1 för att komma till "omsorg och hjälp"

Steg 2 - sedan knappval 4 för nya "orosanmälningar och ny ansökan för barn, familj eller vuxen"

Telefontider

Måndagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Tisdagar klockan 13.00 - 16.00

Onsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30

Fredagar klockan 09.00 - 12.00 och 13.00 - 14.30

Mer information inom området

  1. Två fältassistenter med tröjor på där det står FÄLT står och pratar med fyra unga tjejer.

    Här finns information om vart du kan vända dig för...

  2. Händer som håller i en blomma.

    Våldsbejakande extremism är det begrepp som använd...

  3. Ett barn som sitter på en mur i solnedgång.

    För barn som råkar illa ut eller mår dåligt är det...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?