Korttidsboenden, växelboenden

Korttidsboende och växelvård är ett alternativ för dig som behöver vård ibland eller under en kortare period.

Om du behöver korttidsvård eller växelvård så bor du på ett vård- och omsorgsboende under en kortare tid eller i perioder.

Korttidsvård

Korttidsvård innebär att du bor på ett vård- och omsorgsboende under en kortare tid. Korttidsvård kan till exempel vara aktuellt om du behöver återhämtning och träning efter att ha varit på sjukhus eller om du är under utredning för vilken vård du behöver.

Växelvård

Växelvård innebär att du växlar mellan att bo hemma och på ett vård- och omsorgsboende.

Växelvård kan till exempel vara aktuellt om du som anhörig behöver avlastning.

Hur ansöker jag om korttidsboende eller växelvård?

Om du vill ansöka om korttidsvård eller växelvård så kontaktar du kommunens socialtjänst.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Vad kostar korttidsboende eller växelvård?

Mer information inom området

  1. Äldre person ler mot en yngre person i vårdkläder.

    Ekerö kommun har olika erbjudande när du är i beho...

  2. Äldre kvinna som gungar och ler.

    Äldreboenden När dina behov av vård och omsorg är

Hjälpte informationen på den här sidan dig?